^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II" ประเภทบ้านหรู

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II" ประเภทบ้านหรู

บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II" ประเภทบ้านหรู ภายใต้แนวคิด "Functional Elegance" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน โดยจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คน/ทีม (ในหนึ่งทีมสามารถลงประกวดคนเดียวได้)

กติกาการประกวด

 • ลงทะเบียน ใน Website โครงการ MT Design Award Season II
 • เลือกประเภทการส่งประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนําไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผ่านอีเมล onlinemarketing@moderntage.com เท่านั้น
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนําเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท โมเดิร์น เทอ จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ประเภทบ้านหรู

 • พื้นที่ใช้สอย 400 - 800 ตารางเมตร (ไม่กําหนดขนาดที่ดิน)
 • ความสูงของบ้านได้ตั้งแต่ 1 - 3 ชั้น
 • กําหนดฟังก์ชันห้องในบ้าน ดังนี้
  • 6 ห้องนอน
  • 8 ห้องน้ำ
  • 3 ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
  • ห้องครัว
  • ห้องรับประทานอาหาร
  • ห้องพระ หรือ ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  • โซนซักล้าง
  • ห้องเก็บของ
  • ห้องออกกําลังกาย หรือ ฟิตเนส
  • สระว่ายน้ํา
  • ห้องแม่บ้าน
  • ที่จอดรถ (ไม่กําหนดจํานวนคัน)
  • ห้องระบบควบคุม

หมายเหตุ จํานวนห้องที่ระบุข้างต้น เป็นเพียงจํานวนเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ออกแบบสามารถกําหนดเพิ่มได้

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัคร พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวนักศึกษา (ถ้ามี) และลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 • ออกแบบผลงานพร้อมระบุชื่อผลงานลงบนไฟล์หน้ากระดาษขนาด A1 (594 x 841 mm) แนวตั้ง จํานวน 2 แผ่น ประกอบข้อมูลดังนี้
  • แปลน ขนาด 1:100 *ประเภทบ้านหรู
  • แนวคิดในการออกแบบ
  • รูปทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 2 รูป
  • รูปทัศนียภาพภายใน อย่างน้อย 2 รูป
  • รูปด้านข้างอาคาร อย่างน้อย 4 รูป
  • รูปตัดแสดงแนวคิดในการออกแบบ อย่างน้อย 2 รูป
  • แบบขยายนําเสนอรายละเอียดที่สําคัญ
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพและไฟล์ 3D บรรจุต้นฉบับไฟล์ภาพในรูปแบบ PDF หรือ JPEG หรือ TIFF ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB พร้อมระบุชื่อผลงานตามด้วยชื่อทีมเป็นชื่อไฟล์ เช่น Function_ChobDesign

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2566
 • รอบการแข่งขัน
  • สาย A รับสมัครและส่งผลงาน หมดเขตรับสมัคร
  • สาย B รับสมัครและส่งผลงาน วันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย สาย B ที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • รอบที่ 2 ทั้งสาย A+B ส่งผลงานเพิ่มเติมและเก็บคะแนนบน Social Media (10%) 11 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไฟนอล 31 มกราคม 2567
 • รอบตัดสิน นําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ N/A

หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งผลงาน

 • ส่งไฟล์ผลงานผ่านทาง Email เท่านั้น onlinemarketing@moderntage.com
  หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงาน MT Design Award II_ชื่อทีม_บ้านหรู(สายB) โดยจะต้องทําการ Zip ไฟล์ให้เรียบร้อย
 • เมื่อผู้สมัครทําการกรอกแบบฟอร์มสมัครและส่งไฟล์ผลงานเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานและคณะกรรมการ จะทําการคัดเลือกผลงานของผู้สมัครให้เหลือจํานวน 40 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบที่ 2 โดยการเก็บคะแนนจะเป็นระบบคะแนนแบบสะสม ซึ่งคะแนนจะสะสมผ่านการแข่งขันในแต่ละรอบ ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุดกิจกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ/ผู้สมัคร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ/ผู้สมัคร)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสดรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล) เงินสดรางวัลละ 8,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (5 รางวัล) เงินสดรวมมูลค่ากว่า 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินสดรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนการตลาด บริษัท โมเดิร์นเทจ จำกัด
 • เบอร์โทรศัพท์ 061-020-2111 (คุณเบิร์ด), 064-309-0595 (คุณพราว)
 • ไลน์ไอดี: mt.marketing2 (ไม่ต้องมี @)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Sep 2023 (All day) to 24 Nov 2023 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod