^ Back to Top

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 4 "White Canvas Thailand 2023"

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 4 "White Canvas Thailand 2023"

Palette Artspace ขอเชิญเยาวชนไทยอายุ 7-24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 4 "White Canvas Thailand 2023" ชิงโอกาสเป็นศิลปินหน้าใหม่

รุ่นการประกวด

 • รุ่นเด็ก อายุระหว่าง 7 - 14 ปี
  ภาพวาดของเด็กเปิดกว้าง เพื่อมุมมองและจินตนาการในการสร้างสรรค์
 • รุ่นเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 24 ปี
  เพื่อค้นหาศิลปินหน้าใหม่ที่มีความสามารถ และยังไม่เป็นศิลปินในแกลลอรี่ไหนๆ

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้สร้างสรรค์ สร้างผลงานลงในกระดาษ หรือ ผืนผ้าใบ ขนาด ไม่เล็กกว่า 30 x 30 ซม. และไม่เกิน 100 x 100 ซม. (งาน 2D เท่านั้น)
 • ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่นสีน้ำมัน สีน้ำ สีอะคริลิค และ งานพิมพ์แกะ
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ สังกัดวิทยาลัย ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งถ่ายคลิปวีดีโอไม่เกินสามนาที เพื่ออธิบาย แนวคิด พร้อมแนบภาพประกอบรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการทำผลงาน
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง แต่จะมีผลงานได้รับรางวัลเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ "White Canvas Thailand" โดยผลงานจะนําไปจัดแสดง และ ขายชิ้นงานโดยผู้จัด หลักหักค่าคอมมิชชั่น ส่งมอบจำนวนเงินให้ผู้สร้างสรรค์ ตามกลไกศิลปะสากล
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด "ผ้าใบสีขาว" ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ และออนไลน์ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2566
  ผู้สมัครส่งใบสมัคร พร้อมผลงานทางออนไลน์
  • รุ่นเด็ก 7 - 14 ปี ส่งที่ https://forms.gle/K69k735sdVja6UmA7
  • รุ่นเยาวชน 15 - 24 ปี ส่งที่ https://forms.gle/tc6C7oWRAyWH1tyE6
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.whitecanvasthailand.com และ Facebook/palette.artspace และ Facebook/Whitecanvasthailand
 • เมื่อได้รับการคัดเลือกรอบแรกจะได้จัดแสดงในนิทรรศการ White Canvas ที่พาเลท อาร์ทสเปซ ทองหล่อ ในเดือนตุลาคม

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด (Palette Artspace ทองหล่อ)
 • IG: palette.artspace
 • โทรศัพท์ : 094 914 5697
 • อีเมล์ : whitecanvascontest@gmail.com
 • www.facebook.com/WhiteCanvasThai
File attachments: 
Deadline: 
01 Jul 2023 08:30 to 30 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.