^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"

คุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี" ชิงรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำ ออกแบบ และส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบ ไม่จำกัดเพศ อายุ หรือภูมิลำเนา
 • ในตราสัญลักษณ์ต้องมีข้อความหรือรูปภาพ ดังนี้
  • มีชื่อ "สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี"
  • มีชื่อย่อสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรีว่า "สวม"
  • มีชื่อจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสภาวัฒนธรรม ได้แก่ "กรุงเทพมหานคร"
  • มีภาพสัญลักษณ์ "ปลาตะเพียน" อันสื่อความหมายถึงเมืองมีนบุรี ซึ่งเป็นเมืองปลาอันเป็นที่มาของเขตมีนบุรี ในปัจจุบัน
 • ผู้เข้าประกวดต้องเขียนคำอธิบายประกอบตราสัญลักษณ์พร้อมแนวความคิดในการออกแบบเพื่อสื่อให้คณะกรรมการและประชาชนทั่วไปเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์
 • การส่งผลงานสามารถส่งได้ทางอีเมล์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตมีนบุรี (payungchok1996@gmail.com) ในรูปแบบไฟล์ AI หรือไฟล์ pdf ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566
 • การตัดสิน ในวันที่ 1 กันยายน 2566 และประกาศผลรางวัลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ , Facebook สำนักงานเขตมีนบุรี และสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี
 • กำหนดรับเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากประธานสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร) ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี (อาคารเรือนไม้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี ศาลากลางจังหวัดมีนบุรีหลังเก่า) สำนักงานเขตมีนบุรี
 • ผลงานการออกแบบที่รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสภาวัฒนธรรมเขตมีนบุรี
 • การตัดสินของคณะกรรมการคือเป็นสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตมีนบุรี โทร 02 540 7901
 • E-Mail : payungchok1996@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2023 08:30 to 20 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.