^ Back to Top

ประกวดออกแบบลวดลายชุดนอน "Guy Laroche Design my Dream Contest"

ประกวดออกแบบลวดลายชุดนอน "Guy Laroche Design my Dream Contest"

Guy Laroche ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายชุดนอน "Guy Laroche Design my Dream Contest" ชิง Gift Voucher พร้อมโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Guy Laroche ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง

กติกาการประกวด

 • ให้ผู้ประกวด ออกแบบลวดลายชุดนอน ตามไอเดียสร้างสรรค์ของคุณเอง (จำนวน 1 ภาพ)
 • ส่งผลงานของคุณ เป็นไฟล์ JPG. พร้อมชื่อภาพ และบอกแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ สั้นๆ โดย ระบุชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ Email. : menswearguylaroche@gmail.com
 • ผลงานไหนโดนใจกรรมการ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ Guy Laroche ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 66
 • ประกาศผลผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล ในวันที่ 6 มิ.ย. 66 ในช่องทาง IG : @Guylarochemenswear
 • การรับรางวัลจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศผลผู้ชนะทุกรางวัลในวันที่ 6 มิ.ย. 66

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลที่ 2 ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 • รางวัลที่ 3 ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

หมายเหตุ

 • ทุกภาพที่ได้รางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายและชุดชั้นในชาย Guy Laroche แต่เพียงผู้เดียว
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือที่เป็นอันสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • IG : @Guylarochemenswear
 • www.facebook.com/GuyLarocheMenThailand
File attachments: 
Deadline: 
01 May 2023 08:30 to 31 May 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod