^ Back to Top

ประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)"

ประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)"

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญผู้นใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ "สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3)
 • ตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ มีความเป็นสากล และสามารถนําไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
 • สีที่ใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ จะต้องประกอบด้วยสีบังคับ 3 สี คือ "น้ำเงิน สีฟ้า และสีเหลือง" ซึ่งเป็นสีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้หลายผลงาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะเพิกถอนผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกรอกใบสมัครพร้อมให้ความยินยอมในการรับรองผลงานซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกประการ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์ และส่งไฟล์เป็นนามสกุล JPG, PNG และ AI (ส่งทั้ง 3 ไฟล์) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้ และแบบอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ไม่เกินเวลา 23.59 น. ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานผ่านทางทาง E-mail : glo.logocontest@gmail.com ภายหลังจากที่ส่งผลงานเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานที่โทรศัพท์หมายเลข 08-0060-2555 หรือ 08-2345-0239 (คุณชลฤทัย ตั้งวงศ์กิจศิริ หรือ ไนซ์) เพื่อตรวจสอบและยืนยันการรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • Tel.: 08-2345-0239
 • E-mail : glo.logocontest@gmail.com
 • Facebook Fanpage : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
Total Prize Money: 
16,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Apr 2023 (All day) to 10 May 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.