^ Back to Top

ประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST"

ประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST"

YAMAHA ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "YAMAHA UNIQUEFORM DESIGN CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ในวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ไม่จำกัดเพศ และถือสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครสามารถสมัครแบบเดี่ยว หรือทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน
 • ผู้สมัครแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม มีสิทธิ์ลงสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 3 ผลงาน

การส่งผลงานและระเบียบข้อบังคับ

 • ออกแบบดีไซน์ และรูปแบบโครงเสื้อของยูนิฟอร์ม 2 รูปแบบ ตอบโจทย์การใช้งานประจำวันของพนักงาน ประกอบด้วย
  • เสื้อโปโลพร้อมช่องกระเป๋าเสียบปากกา
  • เสื้อเชิ้ตแขนสั้นพร้อมช่องกระเป๋าเสียบปากกา
 • โดยออกแบบจัดทำ Sketch Drawing และ Technical drawing แบบทั้งด้านหน้า ด้านหลัง แต่สามารถใช้ดีไซน์เดียวกันสำหรับรูปแบบเสื้อ 2 รูปแบบได้ โดยในผลงานการออกแบบต้องมีโลโก้ YAMAHA อย่างน้อย 1 จุด

ตัวอย่างยูนิฟอร์มยามาฮ่าที่ผ่านมา

แนวคิดในการออกแบบ
ออกแบบภายใต้แนวคิด YAMAHA UNIQUEFORM พร้อม 3 หลักคิดในการออกแบบ ประกอบด้วย

 • ความมุ่งมั่น สื่อให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการที่จะช่วยสร้างสรรค์ความพิเศษและสุดยอดประสบการณ์ให้กับลูกค้า
 • ความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์การทำงานอย่างมืออาชีพ ดูดีและลงตัวทั้ง Function และ Design คือทั้งคล่องแคล่วในการทำงาน และมีภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อลูกค้า
 • ความทันสมัย สื่อสารถึงภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และพลิกโฉมเข้ากับยุคสมัยแห่งอนาคต เช่นเดียวกับนวัตกรรมรถรุ่นใหม่ๆ ที่ YAMAHA ออกมาตอบโจทย์ผู้ใช้งานอยู่เสมอ

กำหนดการใช้สัดส่วนสีในการออกแบบ

 • สีหลัก สีเทา (C64 M50 Y43 K14) คิดเป็น 60-80% ของผลงาน
 • สีรอง สีดำ (C0 M0 Y0 K100) สีแดง (C0 M100 Y100 K0) สีขาว (C0 M0 Y0 K0) คิดเป็น 15-35% ของผลงาน
 • สีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมกันไม่เกิน 5% ของผลงาน

กำหนดการใช้สัดส่วนสีในการออกแบบ

 • ไฟล์ .pdf ขนาด A3 ประกอบด้วยแนวคิดผลงาน และภาพผลงาน รวม 3 หน้า ดังนี้
  • บอร์ดแนวคิดผลงาน และคำบรรยายแนวคิด จำนวน 1 หน้า
  • ผลงานการออกแบบเสื้อโปโล (Unisex) พร้อมช่องกระเป๋าเสียบปากกา ประกอบด้วย Sketch Drawing และ Technical Drawing ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง จำนวน 1 หน้า
  • ผลงานการออกแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้น (Unisex) พร้อมช่องกระเป๋าเสียบปากกา ประกอบด้วย Sketch Drawing และ Technical Drawing ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง จำนวน 1 หน้า
 • ไฟล์ .ai หรือ .psd ของผลงานที่ออกแบบในข้อด้านบน (เฉพาะผู้ที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • ผู้สมัครจัดทำบอร์ดแนวคิดผลงาน และคำบรรยายแนวคิด ผลงานการออกแบบที่เป็น Sketch Drawing และ Technical Drawing ทั้งด้านหน้า ด้านหลังของเสื้อยูนิฟอร์ม โดยในผลงานการออกแบบต้องมีโลโก้ YAMAHA อย่างน้อย 1 จุด
 • เก็บข้อมูลผลงานไว้ที่ Google Drive ส่วนบุคคล แยกเป็น Folder ต่อ 1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เปิดเป็นสาธารณะ (ตั้งค่าแชร์ ‘ทุกคนที่มีลิงก์’/ ‘Anyone with the link’) โดยตั้งชื่อ Folder ตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
  ตัวอย่างการตั้งชื่อ
  ชื่อ-นามสกุล-ชื่อผลงาน
  เช่น ชื่อ-นามสกุล-ชื่อผลงาน-v1.pdf
  และ ชื่อ-นามสกุล-ชื่อผลงาน-v1.ai (หรือ .psd)
 • สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
 • การส่งผลงาน จะส่งได้ครั้งละ 1 ผลงาน โดยสมัครและส่งผลงาน YAMAHA UNIQUEFORM ตามลิงค์ด้านล่าง
 • กรณีมีการแก้ข้อมูลผลงานใน Google Drive ให้ระบุ Version ที่ชื่อไฟล์ทุกครั้ง และทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้ามาใหม่ และระบุว่ามีการแก้ไข และชื่อไฟล์ผลงานที่ต้องการส่ง
  ตัวอย่างการตั้งชื่อกรณีมีการแก้ไข
  ชื่อ -นามสกุล- ชื่อผลงาน-v2.pdf
 • ผู้สมัคร สามารถดูรายชื่อผู้สมัคร และค้นหารายชื่อของตัวเอง เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้เป็น real-time จาก Link ที่แจ้งให้ทราบ เมื่อส่งผลงาน
 • เจ้าหน้าที่ จะดูจาก วัน และ เวลา จากไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด บน Google Drive เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา ตามกติกา ถ้าเกินกว่า วัน และ เวลา ที่กำหนด ถือว่าไม่ตรงตามคุณสมบัติ

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบทั้งมีลิขสิทธิ์ หรือไม่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือผลงานอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หากผลงานออกแบบละเมิดลิขสิทธิได้รับรางวัล หากพบภายหลังทางผู้จัดจะถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย และรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
 • ผู้ออกแบบยินยอมให้บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีสิทธิในการนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปพัฒนาต่อยอด พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ทางการค้า ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ และผลิตผลงานเสื้อยูนิฟอร์มต่อไป

กำหนดการการประกวด

 • ลงทะเบียนทีมผู้สมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ -  17 มีนาคม 2566 โดยปิดรับผลงานเวลา 23.00 น. (เวลาประเทศไทย)
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานในวันที่ 23 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลรางวัล ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ งาน Motor Show อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยจะมีการติดต่อเพื่อแจ้งให้ทีมที่ได้รับรางวัลมาร่วมงานประกาศรางวัลในวันดังกล่าว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล)
  ผู้ประกวดหรือทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจาก YAMAHA
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (จำนวน 1 รางวัล)
  ผู้ประกวดหรือทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจาก YAMAHA
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 1 รางวัล)
  ผู้ประกวดหรือทีมที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรจาก YAMAHA
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล)
  ผู้ประกวดหรือทีมจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก YAMAHA

ติดต่อสอบถาม

 • LINE @yamahauniqueform
 • โทร. 082-663-2935      
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Feb 2023 00:00 to 17 Mar 2023 23:00