^ Back to Top

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

โครงการวมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…" ภายใต้หัวข้อ "Let’s support HPV vaccine" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

แนวคิดหลัก

 • จัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกภายใต้หัวข้อ "Let’s support HPV vaccine"
 • ข้อมูลในผลงานอินโฟกราฟิกต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • สมัครเข้าร่วมได้แบบเดี่ยว หรือไม่เกิน 4 คนต่อทีม
 • ผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทีมเพียง 1 ทีมเท่านั้น หากพบว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ทีมจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆทันที
 • ผลิตผลงานภายใต้รูปแบบ Infographic โดยผู้เข้าประกวด 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ โดยจำกัดไม่เกิน 3 หน้า สำหรับการโพสต์บนอินสตาแกรม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านทาง Google Form
 • กรอกใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์อินโฟกราฟิก โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 4:5 (1080x1350 px) เท่านั้น และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg, .jpeg, .png หรือ .pdf เท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครและแนบไฟล์อินโฟกราฟิกได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 23.59 น.)
 • ผู้สมัครจะต้องผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครส่งผลงานภายใต้ชื่อบุคคลอื่น
 • ผู้สมัครจะต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพประกอบ ฯลฯ
 • โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 • ผู้สมัครทุกทีมจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Popular Vote ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกโหวตผลงานอินโฟกราฟิกที่ตนเองประทับใจได้โดยการกดถูกใจ (Like) โพสต์ผลงานอินโฟกราฟิกผ่านทาง Instagram @hpv.yesno_ok ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • และทีมที่มีจำนวนผู้กดถูกใจโพสต์ผลงานอินโฟกราฟิกของตนเองมากที่สุดจะได้รับรางวัล Popular Vote

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงาน ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.
 • สามารถส่งผลงานได้ทีมละไม่เกิน 3 หน้า
 • สำหรับการโพสต์บนอินสตาแกรม และต้องเป็นผู้ผลิตผลงานด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ในสื่อ หรือการประกวดอื่นๆ มาก่อน
 • ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล อันได้แก่ เนื้อหา ภาพประกอบ ฯลฯ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ห้ามส่งผลงานในชื่อของผู้อื่น
 • หากปรากฏว่าผลงานที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้เข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และใบประกาศนียบัตรจากโครงการวมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 350 บาท และใบประกาศนียบัตรจากโครงการวมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 250 บาท และใบประกาศนียบัตรจากโครงการวมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 100 บาท และใบประกาศนียบัตรจากโครงการวมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัลมูลค่า 200 บาท และใบประกาศนียบัตรจากโครงการวมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม
IG : hpv.yesno_ok (www.instagram.com/hpv.yesno_ok)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัฟฎ็อล การีนา

File attachments: 
Deadline: 
25 Jan 2023 (All day) to 03 Feb 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.