^ Back to Top

ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ขอเชิญเยาวชนอายุ ๙-๑๖ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อ "แรงบันดาลใจด้านอาหารไทยที่ได้รับจากการดูการ์ตูน ขบวนการแก้จน" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๗ ปี ชาตกาลของ คุณประยูร จรรยาวงษ์ ชิงทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อดูแลรักษาและเผยแพร่ผลงานของท่าน และส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนไทยที่สนใจการเขียนภาพการ์ตูน ให้มีโอกาสได้แสดงผลงาน ตลอดจนพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นนักเขียนการ์ตูนไทยที่ดีต่อไปในอนาคต มูลนิธิฯจึงได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนรุ่นเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ ๘ แล้วในปีนี้

หัวข้อการประกวด
" แรงบันดาลใจด้านอาหารไทยที่ได้รับจากการดูการ์ตูน ขบวนการแก้จน "

คุณสมบัติของเยาวชน

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน ๑๖ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ปิดรับผลงาน (วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖)

รุ่นการประกวด

 • รุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี
 • รุ่นอายุ ๑๓-๑๖ ปี

กติกาส่งผลงานเข้าประกวด

 • วาดภาพการ์ตูนลายเส้น สามารถลงสีได้ (ไม่จำกัดชนิด) แต่ ต้องตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ วาดลงในกระดาษวาดเขียน ขนาด A๔ (๒๑ x ๒๙.๗ เซ็นติเมตร) แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้
 • ลักษณะเป็นการ์ตูนช่อง (ไม่จำกัดจำนวนช่อง)  เล่าเรื่องราวตามหัวข้อการประกวด ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้จบบริบูรณ์ ในเนื้อที่ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A๔
 • ภาพการ์ตูนที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 • การประกาศผลการประกวด รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทางเพจ facebook.com/SookLekCartoon    

วิธีส่งงานเข้าร่วมประกวด มี ๒ วิธี

 • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่
  มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ เลขที่ ๑๑ ซอยรามคำแหง ๑๑
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
 • ส่งทางอีเมล์ มาที่ prayoonfoundation@gmail.com ชิ้นงานที่ส่งมาทางอีเมล์ ให้สแกนเป็นไฟล์เอกสารแนบ ชนิดไฟล์ .jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi

หมายเหตุ ผู้ส่งงานเข้าประกวด จะต้องเขียนหรือติด  ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง หรือ ผู้ปกครอง และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ชัดเจน ไว้บนด้านหลังภาพ

รางวัลทุนการศึกษา สำหรับทั้ง ๒ รุ่น

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เป็นทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๑๕ ๗๘๘๒
 • ทางอีเมล์ prayoonfoundation@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
30 Nov 2022 08:30 to 10 Feb 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.