^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II"

ประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II"

Modern Tage ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้าน "MT Design Award Season II" ภายใต้แนวคิด "Functional Elegance" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมโอกาสในการพิจารณาเพื่อเซ็นสัญญาร่วมงานกับทางบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด ในอนาคต

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้าน โดยจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 2 คน/ทีม (ในหนึ่งทีมสามารถลงประกวดคนเดียวได้)

ประเภทการประกวด

 • ประเภทบ้านหรู
  • พื้นที่ใช้สอย 400 – 800 ตารางเมตร (ไม่กำหนดขนาดที่ดิน)
  • ความสูงของบ้านได้ตั้งแต่ 1 – 3 ชั้น
  • กำหนดฟังก์ชันห้องในบ้าน ดังนี้
   • 6 ห้องนอน
   • 8 ห้องน้ำ
   • 3 ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
   • ห้องครัว
   • ห้องรับประทานอาหาร
   • ห้องพระ หรือ ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
   • ห้องออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส
   • โซนซักล้าง
   • ห้องเก็บของ
   • ที่จอดรถ (ไม่กำหนดจำนวนคัน)
   • สระว่ายน้ำ
   • ห้องแม่บ้าน
   • ห้องระบบควบคุม
  • หมายเหตุ จำนวนห้องที่ระบุข้างต้น เป็นเพียงจำนวนเริ่มต้นเท่านั้น ผู้ออกแบบสามารถกำหนดเพิ่มได้
 • ประเภทบ้านน็อคดาวน์
  • กำหนดฟังก์ชันห้องในบ้าน ดังนี้
   • 2 ห้องนอน
   • 1 ห้องน้ำ
   • 1 ห้องนั่งเล่น หรือ ห้องรับแขก
   • 1 ห้อง หรือพื้นที่ฟังก์ชันพิเศษ (ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ)
  • พื้นที่ใช้สอย 22-70 ตร.ม. (ไม่กำหนดขนาดที่ดิน)

กติกาการประกวด

 • กรอกแบบฟอร์มสมัครใน https://contest.mtforworld.com
 • เลือกประเภทที่ต้องการส่งประกวด ระหว่างประเภทบ้านหรู และประเภทบ้านน็อคดาวน์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อ ใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผ่านอีเมล onlinemarketing@moderntage.com เท่านั้น
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ  หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติ  ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น  หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ  และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด  โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย  หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ปฏิทินการประกวด

 • รอบที่ 1: รอบสมัครและส่งผลงาน (สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่เริ่มประกาศ) 15 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2565
  การส่งผลงาน
  ส่งไฟล์ผลงานผ่านทาง email : onlinemarketing@moderntage.com เท่านั้น
  หัวข้อเรื่อง : ส่งผลงาน MT Design Award II_ชื่อทีม
  โดยจะต้องทำการ Zip ไฟล์ให้เรียบร้อย
 • ประกาศผล 40 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ 16 พฤศจิกายน 2565
 • รอบที่ 2: รอบคัดเลือก 40 ทีมสุดท้าย (40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องส่งผลงานเพิ่มเติม และเก็บคะแนน 10% จากการโหวตบน Social media) 16 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ และรางวัล Popular vote 1 ธันวาคม 2565
 • รอบการตัดสิน : รอบนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ 18 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ปฏิทินการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบ้านหรู
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4 และที่ 5) เงินสดรางวัลละ 7,000 บาท (2 รางวัล) รวม 14,000 บาท
  • รางวัล Popular vote เงินสด 10,000 บาท
 • ประเภทบ้านน็อคดาวน์
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 4 และที่ 5) เงินสดรางวัลละ 7,000 บาท (2 รางวัล) รวม 14,000 บาท
  • รางวัล Popular vote เงินสด 10,000 บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประกวด

 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษาของผู้เข้าประกวด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รายละเอียดผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลัง ถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 • การเผยแพร่ ตีพิมพ์ และแสดงต่อสาธารณชน การจัดแสดงนิทรรศการ การเผยแพร่ทางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน นำไปให้เช่า ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นคัดลอกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ใด ๆ ของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 064-309-0595 (คุณพราว), 065-889-9080 (คุณออ)
 • Line ID: mt.marketing / mt.marketing2 (ไม่มี @)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Modern Tage

Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2022 08:30 to 11 Nov 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.