^ Back to Top

ประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน"

ประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน"

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D-new media) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด "โครงการ บอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประเภทโรงเรียน (ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  • แบ่งเป็น 2 ระดับ
   • นักเรียนระดับประถมศึกษา: ป.1 – ป.6
   • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา: ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า
  • แต่ละสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนนำ 5-10 คน เป็นกลุ่มเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis)
  • กลุ่ม YNAC เขียนคำตอบ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน
  • กลุ่ม YNAC จัดกิจกรรมสร้างกระแสเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษจากกัญชาและยาเสพติด พร้อมนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv
 • ประเภทอุดมศึกษา (นิสิตนักศึกษา)
  • ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มกันเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป เป็นเครือข่ายเยาวชน ไม่นะกัญชาและยาเสพติด (YNAC : Youth Network Against Cannabis)
  • ทีม YNAC แต่ละทีมร่วมกันหาคำตอบในหัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด” มาอย่างน้อย 100 ข้อ ไม่ซ้ำกัน
  • ทีม YNAC นำเสนอโทษของกัญชาและยาเสพติด ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทาง และแชร์ผลงานทาง Facebook โดยตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เลือกเป็นสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก #กัญชา #โทษของกัญชาและยาเสพติด #บอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน และส่งผลงานผ่านทางเว็บไชต์ www.dnewmedia.tv

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการโครงการ

 • 1-31 ส.ค. 65 รับสมัคร และส่งผลงาน ได้ที่ www.dnewmedia.tv
 • 15-21 ส.ค. 65 จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์บอกโทษกัญชาและยาเสพติดแต่ละสถานศึกษา
 • 20 ก.ย. 65 (วันเยาวชนแห่งชาติ) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
 • 15 ต.ค. 65 พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 08-4686-4494, 06-5326-2494

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D-new media)

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Aug 2022 08:30 to 31 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.