^ Back to Top

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

ประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century"

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ สภากาชาดไทย (TRCS) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และวิทยาลัยเพาะช่าง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพประกอบ (Illustration Design) ภายใต้หัวข้อ "Designing Humanity in the 21st Century" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 97,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ประเภทการประกวดออก
  • ประเภทอายุ 16 - 25 ปี
  • ประเภทอายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด แต่หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือก ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลให้แก่ผู้ส่งผลงาน

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานการออกแบบ ต้องสื่อถึงความเข้าใจในงานมนุษยธรรมของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ และมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับงานมนุษยธรรม ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปในโลกศตวรรษที่ 21
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและลงนาม พร้อมแนบลิงก์ออนไลน์สำหรับดาวน์โหลดผลงานการออกแบบที่มีรายละเอียดดังนี้
  • ภาพขนาด A2 (59.4 x 42 cm.) ที่ความละเอียด 300 PPI หรือ (4961 x 7016 pixels) และบันทึกในรูปแบบไฟล์ .JPEG
  • ผลงานสามารถออกแบบโดยใช้รูปแบบดิจิทัลหรือเป็นผลงานทามือ แต่จะต้องส่งไฟล์ดิจิทัลในขนาด ความละเอียด และรูปแบบไฟล์ตามที่ระบุข้างต้น
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องส่งเป็นไฟล์ต้นฉบับแบบที่แก้ไขได้ และไฟล์สำเร็จสำหรับใชำในการประกวด (ที่มีองค์ประกอบ เช่น ข้อความหรืออื่นๆ)
 • ผู้สนใจมีสิทธิ์ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดอุปกรณ์ หรือโปรแกรมสาหรับรูปแบบดิจิทัล
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเครดิตภาพที่ไม่เกี่ยวกับผลงานการออกแบบ (ลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก ฯลฯ) หากผิดกติกาข้อนี้ ผลงานชิ้นนั้นจะถูกคัดออกโดยไม่มีข้อยกเว้น
 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก ทาง Facebook ของ ICRC (www.facebook.com/icrcth) ภายในเดือนกันยายน
 • ผลงานการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปี 2565 (รายละเอียดสถานที่และวันจัดแสดงนิทรรศการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครในวันที่ 4 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 ขยายเวลาถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยส่งใบสมัครพร้อมลิงก์สําหรับดําวน์โหลดผลงานทางอีเมล : icrc.thailand@gmail.com (กรุณาส่งไฟล์ใบสมัครด้วยนามสกุลไฟล์ .doc)
 • ดำเนินการตัดสินและประกาศผล ภายในเดือนกันยายน 2565
 • จัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบและชนะการประกวด ช่วงปลายปี 2565
  (จะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องวันเวลาและสถานที่ในภายหลัง)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทอายุ 16 - 25 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ (รางวัลกลุ่มองค์กรกาชาดฯ) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท
 • ประเภทอายุ 26 ปีขึ้นไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ (รางวัลกลุ่มองค์กรกาชาดฯ) จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคนและผู้ที่ผลงานผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) ที่จะจัดส่งให้ตามอีเมลที่แจ้งมาในใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 081 830 4357
 • www.facebook.com/icrcth

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Monsicha Rungchawannont / K. Chanida Sa-ngiamphaisalsuk (International Committee of the Red Cross)

Total Prize Money: 
97,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Jul 2022 (All day) to 15 Sep 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.