^ Back to Top

ประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นภาคกลาง

ประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นภาคกลาง

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือ แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานประจำท้องถิ่นภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 33,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา
 • มีทะเบียนบ้านอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยใช้ขอบข่ายการแบ่งตามสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 35 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดและสระแก้ว

ระดับการประกวด

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เป็นนิทานหรือตำนานพื้นบ้านที่เล่าหรืออธิบายถึงชื่อบ้านนามเมืองของจังหวัดหรือท้องถิ่นในจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด
 • เล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่น หรือสำเนียงท้องถิ่นของจังหวัดหรือท้องถิ่นในจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด
 • การเล่าเรื่องเป็นแบบประเภทเดี่ยว ห้ามใช้ผู้ช่วยในการเล่าเรื่อง
 • ใช้เวลาในการเล่า 5 - 7 นาที โดยใช้วิธีเล่าแบบครั้งเดียวจบ ห้ามใช้วิธีการตัดต่อในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • สามารถใช้สื่อหรืออุปกรณ์ระหว่างการเล่าได้ และให้คำนึงถึงความเหมาะสม
 • สามารถใช้ภาพพื้นหลัง (visual background) ประกอบการเล่าได้ แต่คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนนในส่วนดังกล่าว
 • ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา
 • จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้ 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้เข้าประกวดส่งผลงานมากกว่า 1 ครั้ง คณะกรรมการฯ จะใช้ผลงานที่ส่งในครั้งแรก
 • ผู้เข้าประกวดต้องแนะนำตัวก่อนการเล่าเรื่อง ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน และจังหวัดของนิทานหรือตำนานพื้นบ้านที่เล่า

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • โหวตรางวัลขวัญใจประชาชน ผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหิดล วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัลรอบตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรางวัลขวัญใจประชาชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2565     
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป     

ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ออนไลน์) ระดับชั้นละ 1 ทุน รวมทำนวน 3 ทุน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ออนไลน์)  ระดับชั้นละ 1 ทุน รวมจำนวน 3 ทุน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ออนไลน์)ระดับชั้นละ 1 ทุน รวมจำนวน 3 ทุน
 • รางวัลขวัญใจประชาชน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ออนไลน์) ระดับชั้นละ 1 ทุน รวมจำนวน 3 ทุน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงานในทุกระดับชั้น จะได้รับประกาศนียบัตร (ออนไลน์)
 • ครู-อาจารย์ ผู้ควบคุมการส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงานในทุกระดับชั้น จะได้รับประกาศนียบัตร (ออนไลน์)

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02 441 4401 – 8 ต่อ 1731
 • อีเมล  lats.lamu@gmail.com
 • Facebook Fanpage : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหิดล
Total Prize Money: 
33,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Jun 2022 08:30 to 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.