^ Back to Top

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year" ชิงเงินรางวัลรวม 1,720,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ผู้มีสัญชาติและผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศที่มีการจัดประกวดเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น  ผู้เข้าร่วมการประกวดผู้มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีที่จัดโดยประเทศไทยได้เท่านั้น

ประเภทการประกวด

 • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist Category)
  เปิดสำหรับศิลปินที่มีประสบการณ์หรือมีผลงานเป็น Portfolio เคยจัดแสดงผลงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (ยกเว้นการจัดแสดงผลงานเพื่อจบการศึกษา) มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ส่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ (ยกเว้นการประกวดในสถานศึกษา)
 • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist Category)
  เปิดสำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพ หรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ

หมายเหตุ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ไม่มีการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสำหรับประเภทศิลปินอาชีพ และประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผ่านช่องทาง E-Submission ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist) มี 4 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year​ ​750,000 ​​บาท พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
  • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 300,000 ​​บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 240,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​150,000 ​​บาท
 • ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist) มี 4 รางวัล
  • รางวัล Most Promising Artist of the Year ​​100,000 ​​บาท
  • รางวัลเหรียญทอง​​​​ 85,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญเงิน​​​​ 55,000​​ บาท
  • รางวัลเหรียญทองแดง ​​​​40,000 ​​บาท

หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี

 • โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4964
 • อีเมล poy@uob.co.th
Total Prize Money: 
1,720,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 May 2022 08:00 to 15 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.