^ Back to Top

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2022"

ประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2022"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA Experimental Design Competition 2022" ภายใต้แนวคิด "Co-Exist with Co-Area" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  เปิดสำหรับสถาปนิก นักออกแบบ หรือบุคคลทั่วไป
 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา
  เปิดสำหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับมัธยมต้นขึ้นไป จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

เนื้อหาที่ต้องนําเสนอ

 • บริบท
  • งานประกวดสามารถนําเสนอ แนวความคิดเชิงสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หรือผังเมือง ที่ตอบโจทย์ ‘Co-Exist with Co-Area’ โดยต้องใช้แก้ปัญหาบนพื้นที่ ที่มีอยู่จริงเชิงกายภาพ ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • งานออกแบบ
  • งานประกวดแบบต้องระบุการใช้สอยในแต่ละส่วนที่ชัดเจน
  • งานประกวดแบบต้องระบุขนาดของพื้นที่ต่างๆ ให้ชัดเจน
 • คําบรรยาย
  • คำบรรยายภาษาไทยหรืออังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ

รูปแบบการนำเสนอ

 • บอร์ดขนาด A1 จํานวน 2 บอร์ด แนวตั้ง ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด แต่ละบอร์ด ต้องมีเลขหน้าขนาดสูง 20 มิลลิเมตร ที่มุมขวาล่าง    
 • บอร์ดต้องไม่ปรากฏชื่อผู้ออกแบบ แต่ละผลงานต้องมีหมายเลขผลงาน ซึ่งเลือกโดยผู้ส่งประกวดเอง โดยหมายเลขผลงานต้องเป็น อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 3 ตัว ตามด้วยเลขอารบิค 4 ตัว และต่อท้ายด้วยประเภทการประกวด เช่น ASA1234 ประเภทบุคคลทั่วไป ให้มีหมายเลขผลงานขนาดสูง 20 มิลลิเมตร ปรากฏที่หลังบอร์ดที่มุมขวาล่างของแต่ละบอร์ด     
 • แต่ละผลงานให้ส่งพร้อมเอกสารขนาด A4 ระบุหมายเลขผลงานประเภทการประกวด ชื่อนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ พร้อมด้วยสําเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ print out บอร์ดผลงานย่อลงบน A4 บอร์ดละแผ่น สําหรับประเภทนักเรียน ให้แนบหลักฐานการเป็นนักเรียนปัจจุบัน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง เอกสารเหล่านี้ให้ใส่ในซองที่ปิดซีล และมีหมายเลขผลงานที่ชัดเจนอยู่หน้าซอง
 • แต่ละผลงานให้ส่งพร้อม ดิจิทัลไฟล์ ส่งทาง WeTransfer ไปยัง อีเมล์ info.asaexpo2022@gmail.com
  • pdf file ของแต่ละบอร์ด ขนาด A1 ความละเอียด 150 dpi ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 mb. ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ : หมายเลขผลงาน – เลขหน้า - ประเภท เช่น ASA1234-1-บุคคลทั่วไป
  • docx file สำหรับคำบรรยาย ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ : หมายเลขผลงาน - ประเภท – text เช่น ASA1234-บุคคลทั่วไป-text
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายประเภทบุคคลทั่วไป ส่ง PowerPoint file สำหรับการพรีเซนต์รอบชิงชนะเลิศทาง WeTransfer ไปยัง อีเมล์ info.asaexpo2022@gmail.com  ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ : หมายเลขผลงาน-ประเภท-present เช่น ASA1234-บุคคลทั่วไป-presen

กำหนดระยะเวลา

 • 19 เม.ย. 2565 วันสุดท้ายของการรับผลงาน ผลงานต้องมา ถึงสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไม่เกิน 17:00 น. ไม่ว่าจะจัดส่งมาด้วยวิธีใด
 • 26 เม.ย. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย ประเภทบุคคลทั่วไป และประกาศผลการคัด เลือกผู้ชนะประเภทนักเรียน
 • 30 เม.ย. 2565 กรรมการและประกาศผลผู้ชนะ การประกวด ในงานสถาปนิก’65 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 18:00 - 19:00 น. ประกาศผลผู้ชนะในวันเดียวกัน

ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน

คณะกรรมการประกวดแบบ ASA Experimental Design Competition 2022
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 พระรามที่ 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์:  0-2319-6555 ต่อ 206 มือถือ 091-9814666

หมายเหตุ สามารถจัดส่งพัสดุ หรือ มาส่งด้วยตนเองได้

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล 10,000 บาท
 • ประเภทนักเรียน
  • รางวัลที่ 1 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์:  0-2319-6555 ต่อ 206 มือถือ 091-9814666

File attachments: 
Deadline: 
06 Apr 2022 08:30 to 19 Apr 2022 17:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod