^ Back to Top

ประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"

ประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ ภายใต้หัวข้อ "50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสัญชาติ
 • สมาชิกสมาคม หรือ Stakeholder
 • นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐ และเอกชน
 • พนักงาน ส.ส.ท.

หลักเกณฑ์ในการประกวดโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) / ส.ส.ท.

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งได้ 1 ตราสัญลักษณ์เท่านั้น
 • ขนาดผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษขนาดเท่ากับ A4
 • เป็นผลงานผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่เคยส่งประกวด และไม่เคยปรากฏในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • รูปโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้
  • มีตัวเลขแสดงการครบรอบ 50 ปี และข้อความชื่อสมาคมฯ
  • สีที่ใช้ อย่างน้อยจะต้องมีสีประจาสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คือ สีน้ำเงิน และสีเหลืองทอง (สามารถดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.tpa.or.th) กำหนดค่าสีดังนี้
  • มีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายการครบรอบ 50 ปี ของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนให้กับเจ้าของผลงานในทุกกรณี
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ของ ส.ส.ท. และสามารถใช้สิทธิในการแก้ไข และปรับเปลี่ยนผลงานทุกชิ้นได้ตามความเหมาะสม เพื่อการใช้งานจริง
 • ผลการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ลักษณะผลงานส่งเข้าประกวด

 • ผลงานโลโก้ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีข้อความ ชื่อสมาคมฯ พร้อมคาอธิบายแนวคิด แรงบันดาลใจ ความหมายของแบบ รูปทรง และสี รวมถึงชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถออกแบบได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบในการออกแบบโลโก้ โดยโลโก้ต้องสื่อให้เห็นภาพลักษณ์ ส.ส.ท. ผู้ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง มายาวนานกว่า 50 ปี ตามสโลแกน “ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ”
 • ส่งผลงานในรูปแบบนามสกุล .JPG .AI .PSD หรือ .PDF ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ระบุ code สีโหมด CMYK ซึ่งผลงานที่ส่งเข้ามาต้องสามารถนาไปใช้ได้จริงในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิงพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ

การส่งผลงาน

 • ส่งไฟล์ผลงานการออกแบบ มาที่ E-mail : pr@tpa.or.th
 • ผลงานทุกชิ้นให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อ
 • กำหนดการส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.tpa.or.th ใน ภายในเดือนธันวาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก
 • โทรศัพท์ 0 2258 0320 – 5 ต่อ 1111 และ 1113

ข่าวประชาสัมพันธ์ : PRTPA

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
05 Oct 2021 09:00 to 30 Nov 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.