^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน "ZEN Uniform contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน "ZEN Uniform contest"

ZEN Restaurant ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน "ZEN Uniform contest" ภายใต้ concept "Live Tastefully" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และเพศ

รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผลงานมีขนาดหน้า A4 ประกอบด้วย
  • ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ลงสีเรียบร้อย หลายมุมมอง (ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง) จำนวน 1 แบบร่างต่อชุดพนักงาน 1 ตำแหน่ง โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / เสนอผลงาน (Drawing, Illustrator, photoshop หรืออื่นๆ) พร้อมแนบตัวอย่างเนื้อผ้า และวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริง
  • แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) พร้อมทั้งอธิบายแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบ
  • ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงาน Digital File ที่อีเมล zenrestaurant@zengroup.co.th หรือ หน้า website ประกวด Uniform Design Contest ที่ https://www.zenrestaurant.co.th โดย Upload File ผลงานไว้ที่ Dropbox, Google Drive หรือ One Drive ของตนเอง ความละเอียดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi นามสกุล .pdf และแนบ Link File ที่อีเมลส่งผลงาน
 • รายละเอียดงานออกแบบเครื่องแบบพนักงาน
  จะต้องออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ZEN Restaurant ภายใต้ concept “Live Tastefully” โดยออกแบบทั้งสิ้น 5 แบบสำหรับตำแหน่งต่างๆ สำหรับพนักงานชายและหญิง
  • ผู้จัดการร้าน และผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
  • หัวหน้าครัว และซูเปอร์ไวเซอร์ครัว
  • กุ๊ก ครัวเย็น (ครัวซูชิ) ครัวร้อน (ครัวทำอาหารทั่วไป)
  • พนักงานบริการ และแคชเชียร์ – ขอให้ออกแบบผ้ากันเปื้อน และในชุดจะต้องมีที่ใส่ปากกาสำหรับจด
  • พนักงาน Part time – เสื้อยืดคอกลม

หมายเหตุ: พนักงานทุกตำแหน่งจะสวมกางเกงสีดำ และรองเท้าสีดำแบบหุ้มส้น ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นท่อนบน และให้เข้ากับกางเกงและรองเท้าที่พนักงานสวมใส่

ข้อกำหนดในการออกแบบ เงื่อนไข และกติกา

 1. เนื้อผ้า และโทนสีของเครื่องแบบพนักงานที่ออกแบบสามารถสวมใส่ได้ทั้งชายและหญิง สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย เหมาะสมกับสภาพอากาศ สีไม่ตก หรือซีดง่าย
 2. การออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ตามคอนเซ็ปท์ที่ตั้งไว้ จะต้องสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถสวมใส่ได้จริง และคำนึงถึงความหลากหลายของอายุผู้สวมใส่
 3. การออกแบบสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ จะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ห้ามลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 4. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากผลงานของท่านได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และจะเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด (เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น)
 5. ผลงานทุกชิ้นที่เข้ารอบตัดสิน และได้รับรางวัล เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงให้ชิ้นงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ สามารถดัดแปลง ทำซ้ำ คัดลอกผลงานที่เข้ารอบการตัดสิน และได้รับรางวัล
 6. ผู้ชนะที่ได้รับการเลือกให้นำเครื่องแบบออกมาใช้จริง หลังการตัดสิน จะต้องเข้าร่วมในกระบวนการขึ้นแบบ ตัดเย็บ และตรวจแบบกับทีมการตลาด และทีมจัดซื้อของบริษัทจนถึงวันที่ผลงานออกมาใช้จริงที่ร้าน โดยในกระบวนการทั้งหมดนี้ จะมีการเก็บภาพวีดีโอ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ชนะ เพื่อนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ และใช้ในสื่อต่างๆ ของ ZEN
 7. ประกาศผลการประกวด วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทาง Facebook Page Zen Japanese Restaurant
 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัคร 1-18 เมษายน 2564
 • ส่งผลงาน 1-30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลการประกวดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทาง Facebook Page Zen Japanese Restaurant

รางวัลขการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 • รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 • รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Zenjapaneserestaurant

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nichada Triamchaisri / Zen Corporation Group Public Company Limited

Total Prize Money: 
180,000 Baht
Deadline: 
01 Apr 2021 09:00 to 18 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.