^ Back to Top

แข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2021"

แข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2021"

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการคิดค้นและพัฒนา Solution โครงการ "MEA Hackathon for Smart Energy 2021" Theme : IoT Solutions for Smart Energy System ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักคิดและนักประดิษฐ์ สนใจในเทคโนโลยี ด้านระบบพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy System) ให้มากยิ่งขึ้น และให้เกิดเทคโนโลยี ด้านระบบพลังงานอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) ที่สามารถนำไปทดลองและต่อยอดได้ในงานของ กฟน. รวมถึงให้เกิดความเชื่อมโยงของการคิดค้นและวิจัยระหว่าง กฟน. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา นักคิด นักประดิษฐ์ และบุคคลทั่วไป
 • รับสมัคร ทีมละ 3-5 คน

กำหนดการ

 • ผู้สนใจโปรดเข้า Line กลุ่ม เพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและโจทย์จาก กฟน. :  http://line.me/ti/g/bitRYawJmg
 • Zoom เปิดโอกาสให้ซัก-ถาม กฟน. : วันที่ 9 เมษายน 2564
 • รับสมัคร ทีมละ 3-5 คน พร้อมเลือกโจทย์และอัดคลิปวิดิโอ Solution : วันนี้ – 20 เมษายน 2564
 • ประกาศรายชื่อ : 24 เมษายน 2564
 • MEA Hackathon : 2-3 พฤษภาคม 2564
 • Pitching : 3 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไข
ทีมผู้เข้าร่วมในรอบต่อไปจะต้องเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการ ตามTimeline ดังนี้
โครงการต่อเนื่อง สำหรับทีมที่ได้ไปต่อ

 • ทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 80,000 บาท/โครงการ
 • Coaching and Mentoring : พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
 • Demo & Pitching : 9 สิงหาคม 2564

เงินรางวัลในกิจกรรม Demo & Pitching

 • รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก กฟน. ให้เป็นสิทธิร่วมของ กฟน. และทีมผู้เข้าร่วมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/psuseda
 • 074-289358 คุณพลอย
 • 074-289350 คุณนานา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร / อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
17 Mar 2021 09:00 to 20 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.