^ Back to Top

ประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021"

ประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021"

Drivehub ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Drivehub Mascot Contest 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของบริษัท ที่เป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเช่ารถอันดับหนึ่งของประเทศ ที่รวบรวมผู้ให้บริการเช่ารถท้องถิ่น และ บริษัทรถเช่ารายใหญ่ ไว้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ง่าย ในราคายุติธรรม ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ภายในไม่กี่คลิก โดยที่ตัว Mascot จะมีสัญลักษณ์โลโก้ของ Drivehub อยู่ที่ส่วนใด สวนหนึ่งของตัว Mascot
 2. ตัว Mascot จะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ได้ไม่จำกัด เช่น คน สัตว์ สิ่งของ รถยนต์ หรือ รูปทรงต่างๆในจินตนาการ โดยผลงานที่ออกแบบต้องมีภาพประกอบที่มองเห็นอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและ ด้านหลัง และผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบตัว Mascot ให้แสดงอารมณ์ หรือ อิริยาบถต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ยิ้ม หัวเราะ ยืน เดิน นั่ง นอน
 3. Mascot จะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
  • เป็นเพศชาย
  • น่ารัก โดดเด่น ง่ายต่อการจดจำ
  • มีความเป็นมิตร อบอุ่น ไว้ใจ/ พึ่งพาได้ ทันสมัย

หมายเหตุ: รายละเอียด ความเป็นมา และหลักการในการดำเนินธุรกิจของ Drivhub สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก www.drivehub.co (หน้าโปรโมชัน หัวข้อ Drivehub Mascot Contest 2021)

ระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
 • ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวด ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง Facebook Page “Drivehub เช่ารถราคาถูก ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต”

ช่องทางการส่งผลงาน
ผู้ที่สนใจเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ทาง email โดยส่งภาพ Mascot พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ข้อมูลติดต่อกลับ รวมถึงอธิบาย Concept สิ่งที่ออกแบบ และเหตุผลประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยระบุหัวข้อ email ว่า “ประกวด Drivehub Mascot 2021” มายัง drivehubmascot@gmail.com (จะต้องได้ email ตอบกลับเพื่อยืนยันการส่งผลงานเข้าประกวด)

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงอัตลักษณ์ของบริษัท ภายใต้แนวคิด "Drivehub เพื่อนแท้ของนักเดินทาง" พร้อมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับบริษัทฯ
 2. มีองค์ประกอบที่สวยงาม จดจำง่าย และมีความเด่นชัด สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. แนวความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ง่ายต่อการจดจำ และมีเรื่องราวน่าสนใจ
 4. สามารถนำไปสร้างเป็นตัว Mascot (คนสามารถสวมใส่ชุดได้) ใช้งานได้จริง
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการ Drivehub ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
รางวัลเงินสด 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • drivehubmascot@gmail.com
 • Facebook Page “Drivehub เช่ารถราคาถูก ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sirikwan Techapatanarat / Drivehub

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
15 Mar 2021 09:00 to 30 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.