^ Back to Top

ประกวดออกแบบชุดแข่งขันทีมชาติไทย ประจำปี 2022

ประกวดออกแบบชุดแข่งขันทีมชาติไทย ประจำปี 2022

Warrix ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดแข่งขันทีมชาติไทย ประจำปี 2022 ในคอนเซ็ปต์ “ชุดแข่งขันทีมชาติไทย ที่แสดงเอกลักษณ์ของทัพช้างศึก” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประชาชนทั่วไปสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ
 • พนักงานที่สังกัดบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
 • ผู้ชนะการประกวดต้องเข้ามาร่วมพัฒนาผลงาน (Develop) กับทางบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด เพื่อผลิตชุดแข่งขันให้สามารถใช้งานได้จริง

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องออกแบบ ชุดแข่งขันทีมชาติไทย (เสื้อ กางเกง ถุงเท้า) ประกอบด้วย ชุดเหย้า (โทนสีน้ำเงินกรม), ชุดเยือน (โทนสีแดง), ชุดเยือนที่ 3 (โทนสีขาว), ชุดผู้รักษาประตู (โทนสีเขียวและโทนสีดำ) รวมทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น ได้แก่ Player Version (สำหรับนักฟุตบอล), Replica Version และ Cheer Version
 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอคอนเซ็ปต์ในการออกแบบชุดทั้งหมด หรือมีเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบฟอนต์ (A-Z) สำหรับชื่อนักฟุตบอล พร้อมเบอร์เสื้อ 0-9 โดยยึดหลักเกณฑ์ข้อกำหนดสากล
 • ชุดแข่งขันทั้ง 3 เวอร์ชั่น ต้องมีตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทย (โลโก้ช้างศึก) และตราสัญลักษณ์ Warrix ทั้งเสื้อ กางเกง และถุงเท้า โดยเสื้อแข่ง Player Version (สำหรับนักฟุตบอล) จะต้องมี “ตรามหาพิชัยมงกุฎ” ประดับอยู่เหนือตราสัญลักษณ์ทีมชาติไทย
 • ดีไซน์และคอนเซ็ปต์ในการออกแบบต้องไม่เกี่ยวข้องถึง ศาสนา การเมือง การแบ่งแยกดินแดน เชื้อชาติ สีผิว การสักยันต์ เวทมนตร์ของขลังและพลังไสยศาสตร์
 • การออกแบบต้องทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น โดยส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ AI และ PDF ที่สามารถแก้ไขได้ตามมาตรฐานของโปรแกรม
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 1 ผลงาน (ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากปรากฏว่ามีการลอกเลียนแบบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณาและจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยตนเอง
 • คณะกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทางบริษัทจะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด โดยสามารถนำไปใช้งาน แก้ไข ดัดแปลง หรือ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยถือว่า บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด มีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
 • บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 8 - 31 มีนาคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์พร้อมส่งข้อมูลและหลักเกณฑ์การประกวดตอบกลับผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปผ่านทางอีเมลของผู้สมัคร
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2564 ทาง Email : marketing1@warrix.co.th
 • ประกาศผลรอบ 5 คนสุดท้าย วันที่ 23 เมษายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • Line ID :  @warrix.co.th
 • Email : marketing1@warrix.co.th
 • www.facebook.com/warrixthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : WARRIX

Deadline: 
08 Mar 2021 09:00 to 31 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.