^ Back to Top

ประกวด "Thailand Pavilion Ambassador"

ประกวด "Thailand Pavilion Ambassador"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Thailand Pavilion Ambassador" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไทยในฐานะ Thailand Pavilion Ambassador ในงานนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทีมเป็นอาสาสมัครในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ร่วมนำเสนอเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทย ภายใต้แนวคิด "การขับเคลื่อนสู่อนาคต : Mobility for the future" เพื่อโชว์ความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีดิจิทัล

คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18-30 ปี สัญชาติไทย
  • มีทักษะทางการสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี (หากสามารถสื่อสารภาษาอาราบิกได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • หากมีความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ อาทิ ดนตรี ร้องเพลง การแสดง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดีเหมาะแก่การเป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมให้การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารอย่างอบอุ่น
  • สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ตลอดการจัดงาน World Expo 2020 Dubai

ระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

  • info@thailandexpo2020.com
  • facebook : www.facebook.com/Expo2020DubaiThailand
  • instragram : expo2020dubaithailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิตต์สิริ กลิ่นบุญนาค

Deadline: 
02 Mar 2021 09:00 to 20 May 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.