^ Back to Top

ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020"

ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020"

วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับบริษัท DG Arts & Crafts ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ "เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หัวข้อการประกวด
โดยมีธีมเกี่ยวกับ “ดอกไม้” เนื่องจากวิทยาลัยเพาะช่าง มีทำเลที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ ใกล้ตลาดค้าดอกไม้ที่เป็นย่านเก่าแก่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ปากคลองตลาด” นับเป็นตลาดค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การแข่งขันทักษะทางศิลปะ ครั้งที่1 นี้จึงกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทุกประเภท ให้มีแนวเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับย่านค้าดอกไม้สำคัญแห่งนี้ที่อยู่คู่วิทยาลัยมาเนิ่นนาน และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะให้กับศิลปินระดับชาติหลายท่าน

ประเภทการประกวด
จะแบ่งเป็น 4 ประเภท โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 วันดังต่อไปนี้

 1. การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ”
  ใช้สีน้ำจากแบรนด์ Van Gogh และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI
 2. การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย หัวข้อ “ลายพรรณพฤกษาในงานวรรณกรรม”
  ใช้สีหมึก Indian Ink จากแบรนด์ Talens และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI
 3. การแข่งขันทักษะการวาดเส้น หัวข้อ “บุปผานารี”
  ใช้สีไม้รุ่น ONYX PENCIL – DARK จากแบรนด์ Derwent และกระดาษวาดภาพแบบเรียบ (A2) จากแบรนด์ SEIKAI
 4. การแข่งขันทักษะด้านองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “มาลัย”
  ใช้สีอะคริลิคจากแบรนด์ Amsterdam และกระดาษวาดภาพ 300G. (ขนาด A2) จากแบรนด์ SEIKAI”

กำหนดการประกวด

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่ประกวด: วันเสาร์ที่ 21 พ.ย – วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย 2563 เวลา: 08:30 - 16:00 น. ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Poh-chang Academy of Arts)
  • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน
   • การแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ”
   • การแข่งขันทักษะด้านศิลปะไทย หัวข้อ “ลายพรรณพฤกษาในงานวรรณกรรม”
  • วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
   • การแข่งขันทักษะการวาดเส้น หัวข้อ “บุปผานารี”
   • การแข่งขันทักษะด้านองค์ประกอบศิลป์ หัวข้อ “มาลัย”
 • กำหนดการ
  • 08:30 น. ผู้สมัครเริ่มทำการลงทะเบียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง
  • 09:00 – 12:00 น. เริ่มการแข่งขันตามหัวข้อที่กำหนด
  • 12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มีจัดเตรียมไว้ให้ที่งาน)
  • 13:00 – 15: 00 น. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
  • 16:00 น. ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดทักษะทางศิลปะ

หมายเหตุ

 • ทางผู้จัดงานจะมีการจัดเตรียม “สีและกระดาษ” ตามแบรนด์ที่ระบุไว้ให้ใช้ในการแข่งขันวันจริงสำหรับแต่ละประเภท
 • เลือกลงแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
 • ทำการแข่งขันและคัดเลือกผลงานในวัน-เวลา-และสถานที่ๆจัดกิจกรรมเท่านั้น

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะการประกวดได้รับ “รางวัลยอดเยี่ยม” ในแต่ละประเภท
  รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท + ชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 5,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับโควต้าเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง
 • ผู้ได้รับ “รางวัลดีเด่น” 3 รางวัลในแต่ละประเภท
  รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท และชุดอุปกรณ์ศิลปะมูลค่า 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับโควต้าเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง

หมายเหตุ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติมาร่วมเป็นประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-688-7295-99 ต่อ 102
 • FB: dgartsandcrafts
 • LINE: @dgarts
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
30 Sep 2020 09:00 to 15 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.