^ Back to Top

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน : World of Innovation for sustainable living" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 185,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี แล ระดับ ปวส. ทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการประกวดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เยาวชนให้เล็งเห็นความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
 3. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้จริงและก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต
 4. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนุบสนุนการยกระดับการศึกษา พัฒนานักคิด และการตระหนักรู้และลงมือทำเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในปะเทศไทยในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเป็นทีมอย่างน้อย 2 คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ในสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร (25 ตุลาคม 2563)

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนํกศึกษาที่เห็นรูปถ่ายชัดเจน จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือสำเนาบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุดต่อคน
 • ใบสมัครเข้าร่วมการโครงการพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจน (ผ่านช่องทางออนไลน์)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ www.covestro.co.th/idc
 • กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
 • อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวด
 • รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบไปด้วย
  • การนำเสนอปัญหา (pain point)
   การนำเสนอประเด็นปัญหา (pain point) ที่พบเจอในชีวิตประจำวันของเรา ว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะประดิษฐ์สิ่งนี้
  • วิธีการแก้ปัญหา (solution)
   วิธีการแก้ปัญหา (solution) โดยอธิบายถึงสิ่งประดิษฐ์ของเราว่าสามารถช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิต ประจำวันของเราให้สะดวกและดียิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  • แนวคิดการออกแบบ (design concept)
   แบบร่าง Sketch ผลงาน พร้อมแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างครบถ้วน

หมายเหตุ

 • ไฟล์ผลงานออกแบบจะต้องเป็นไฟล์ประเภท PDF และมีขนาดไม่เกิน 20 Mb
 • ผลงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่มีภาพ เนื้อหา และข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับ การหมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทฯ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น

กำหนดการต่างๆ

 • 27 สิงหาคม - 25 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 • 4 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ ร่วมพิจารณา proposal ที่ส่งเข้ามา
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ประกาศทีมที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายผ่านทาง www.covestro.co.th/idc และเพจ Covestro Thailand
 • 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ทีมที่เข้ารอบ 6 ทีม สุดท้าย จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Idea camp ณ ห้อง Workshop 2-3 ชั้น 7 อาคาร True Digital Park โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโคเวสโตรและศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Reasearch and Innovation for Sustainability Center -- RISC) มาให้คำปรึกษา และชี้แนะ เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับแก้ไข proposal สิ่งประดิษฐ์ให้สามารถเกิดการใช้งานได้จริง
 • 11 ธันวาคม 2563 ทั้งหกทีมสุดท้ายส่งผลงานปรับแก้ไขสำหรับรอบ Final round
 • 18 ธันวาคม 2563 ทั้ง 6 ทีมสุดท้ายเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทีมผู้ชนะ ณ ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Park

รางวัลและทุนสนับสนุน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
 • 6 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับประกาศนียบัตรจาก บริษัท โคเวสโทร (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์ 096-945-5341, 092-454-9050
 • e-mail : project.idc2020@gmail.com
Total Prize Money: 
185,000 Baht
Deadline: 
16 Sep 2020 09:00 to 25 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.