^ Back to Top

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

Bangkok Marathon BANGKOK ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK ชิงแเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ข้อกําหนด

 1. รูปแบบเสื้อ 4 ด้าน คือด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา (เฉพาะเสื้อวิ่งแขนกุดมี 2 ด้าน คือด้านหน้า และด้านหลัง)
 2. สีเสื้อเป็นโทน สีม่วง สามารถมีสีอื่นประกอบได้ 10 % 
 3. บนเสื้อจะต้องมี โลโก้ Bangkok Marathon BANGKOK 
 4. มีอักษรและตัวเลข ครั้งที่ 33
 5. มีโลโก้หลักเรียงตามตัวอย่างคือ สวสท., กทม. , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 6. รูปแบบเสื้อจะต้องมีภาพและเนื้อหาและรูปทรงที่แสดงถึงเสัญลักษณ์ของกรุงเทพมาราธอน 
 7. การออกแบบเหรียญและสายริบบิ้นคล้องเหรียญ
  • เหรียญจะต้องออกแบบทั้งหมด 4 ระยะ มีขนาดกว้าง 6.5 ซม. x สูง 7.5 ซม. และหนา 4 มม. 
  • สายริบบิ้นคล้องเหรียญจะต้องออกแบบทั้งหมด 4 ระยะ มีขนาดยาว 90 ซม. และสูง 2.5 ซม. 
 8. แบบที่ชนะการประกวดคือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมนักวิ่งฯ ผู้ใดจะนําไปเผยแพร่ไม่ได้ 
 9. ส่งรูปแบบเป็น JPG, และ AI ทั้งรูปแบบเสื้อและรูปแบบเหรียญพร้อมสายริบบิ้นคล้องคอ สามารถนําไปผลิตชิ้นงานได้เลย 
 10. ห้ามนํารูปภาพที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในการออกแบบเด็ดขาด ผู้จัดไม่รับผิดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพทุกกรณี 
 11. รูปแบบทางกรรมการของสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย อาจปรับแก้เพื่อให้สมบูรณ์ (เฉพาะแบบที่ชนะการประกวด) 
 12. รูปแบบที่นําเสนอจะเป็นขนาดกระดาษ A3 พร้อม ไฟล์ 
 13. การประกวดจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทรวม 2 รางวัล 
  • การประกวดออกแบบเสื้อ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงิน 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึกจากสมาคมนักวิ่งฯ 
  • การประกวดออกแบบเหรียญพร้อมสายริบบิ้นคล้องเหรียญ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรที่ระลึกจากสมาคมนักวิ่งฯ

กรส่งผลงาน

 • ส่งผลงานการออกแบบมาที่ E-MAIL : NJATBKK@GMAIL.COM
 • เปิดรับสมัครร่วมส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ชนะการประกวดจะประกาศรายชื่อและผลงานบน Facebook : BKK MARATHON 

ติดต่อสอบถาม

 • 081-9408628 (คุณวิทยา)
 • 098-5623294 (พลเอกพลวัส)
 • Facebook : bkk marathon
Deadline: 
12 Mar 2020 09:00 to 25 Mar 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.