^ Back to Top

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School"

ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญระถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 "นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษา ผู้แข่งขันต้องเรียนอยู่ ไม่เกินชั้น ป.6
 • ระดับมัธยมศึกษา ผู้แข่งขันต้องเรียนอยู่ ไม่เกินชั้น ม.6

หมายเหตุ

 • 1 โรงเรียนสามารถเลือกส่งได้ทั้งระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา
 • สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส เลือกแข่งได้ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น โดยพิจารณาจากระดับชั้นการศึกษา (ภายใน 10 ธ.ค. 2562)

การสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ธันวาคม 2562
 • สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง LINE Official: BAAC Family

รางวัลการประกวด

 • ระดับฝ่ายภาค
  • รางวัลชนะเลิศระดับฝ่ายภาค ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 10 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชยระดับฝ่ายภาค ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 10 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 0 2555 0555
 • www.facebook.com/BAACSCHOOLBANK
Total Prize Money: 
600,000 Baht
Deadline: 
18 Nov 2019 09:00 to 10 Dec 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.