^ Back to Top

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นทีม 3-10 คน โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage “กิจกรรมประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
 2. หลังจากสมัครร่วมกิจกรรมแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อออกบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ตามจำนวนที่สมัครไว้ตามข้อที่ 1 โดยผู้สมัครสามารถเข้าถ่ายทำได้ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่เกิน 5 นาที ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวีดีโอทั้งหมดไม่เกิน 3 คลิป ต่อ 1 ทีม
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งไฟล์ MP4 ที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ มายัง E-mail “CMNSTCLIPCONTEST@gmail.com” พร้อมระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน และอธิบาย Concept ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2562
 6. 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากตรวจทราบภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์และริบเงินคืนทันที
 7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ โดยไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 8. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้จัดทำโครงการมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 10. รูปแบบคลิปที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 11. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 12. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่น่าสนใจ
 2. เนื้อหาเชิญชวนท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ
 3. เทคนิคการเล่าเรื่อง ตัดต่อ ลำดับภาพเสียง

รางวัล Popular Vote : ตัดสินจากยอดไลค์จากการกดในเพจ “กิจกรรมประกวดคลิปการท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”

รางวัลการประกวด (ประกาศผลวันที่ 14 มกราคา 2563)

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล ชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/clipcontest.chiangmai.nightsafari

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกฤษฎาพร อินต๊ะขันธ์

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
14 Nov 2019 09:00 to 30 Nov 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.