^ Back to Top

ประกวด "O2 SMART TALENT ร้อง เล่น เต้น แสดง”

ประกวด "O2 SMART TALENT ร้อง เล่น เต้น แสดง”

โครงการ โอทู ศูนย์สุขภาพ & ไลฟ์สไตล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ ขอเชิญคุณน้อง ๆ อายุ 7 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "O2 SMART TALENT ร้อง เล่น เต้น แสดง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 7 - 16 ปี บริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ ทั้งแบบเดี่ยว/คู่/กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 6 คน)
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมการแสดงความสามารถ 1 การแสดง ความยาวประมาณ 5 นาที +/- ไม่เกิน 1 นาที
 3. การแสดงรอบออดิชั่น และ รอบตัดสิน อาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ในประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสม
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลสาหรับผู้ที่ไม่อยู่บริเวณการจัดงาน
 5. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยไม่จากัดภูมิลำเนา
 6. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรประชาชน (หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้) มารายงานตัววันประกวด
 7. การสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. เงื่อนไขและรายละเอียดการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมออดิชั่นได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยสมัครเข้าร่วมในรอบครั้งถัดไปจากการเปิดรับทั้ง 3 ครั้ง

กำหนดการ

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 ต.ค. 62
 • รอบคัดเลือก เปิดรับออดิชั่น 3 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 5,12,19 ต.ค. 62
 • รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 62

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ ประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท และ ประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ใช้สาเนาบัตรประชาชนในการรับรางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • 091-734-0000
 • ไลน์แอด @O2PARADISE.COM
 • INBOX FANPAGE : O2 Paradise

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณทิวาพร ปัญญาวุฒิ

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
19 Sep 2019 09:00 to 17 Oct 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.