^ Back to Top

ประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562

ประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวดวงหมอลำ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทเด็กและเยาวชน : ต้องเป็นเด็กหรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ และ มีอายุไม่เกิน 19 ปี
 2. ประเภททั่วไป : ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศ และ มีอายุไม่เกิน 60 ปี

กำหนดระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลาในการส่งคลิปวีดีโอ สมัครรับการคัดเลือกตั้งแต่ วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกวงหมอล าที่ผ่านการคัดเลือกจากคลิปวีดีโอ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
 • ประกวดรอบคัดเลือกวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ ขอนแก่น ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ขั้นตอนการสมัคร และ ส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อตกลงเงื่อนไขได้ที่ E-mail : morlumcarnival2019@gmail.com , Facebook : Morlumcarnival2019
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครและข้อตกลงเงื่อนไขให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา และรูปถ่ายของสมาชิกทุกคน)
 3. รูปถ่ายรวมสมาชิกทุกคนในวงแบบที่เห็นใบหน้าชัดเจน

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 063-2589913
 • E-mail : morlumcarnival2019@gmail.com
 • Facebook : Morlumcarnival2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ์

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Deadline: 
08 Aug 2019 09:00 to 22 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.