^ Back to Top

ประกวด "GSB Gen Campus Star 2019"

ประกวด "GSB Gen Campus Star 2019"

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ นิตยสาร Campus Star ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "GSB Gen Campus Star 2019" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็น Brand Ambrassader ให้กับธนาคารออมสิน และนิตยสาร Campus Star และโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส. อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2018 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก

คุณสมบัติส่วนตัว

 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์
 • มีความสามารถพิเศษ (ร้อง เต้น เล่นละคร)

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2019 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก

การรับสมัคร (วันรับสมัครแตกต่างกันไปตามภูมิภาค)

 1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2019
 2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.
 3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน facebook.com/CampusStars
 4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen

สถานที่รับสมัคร จัดการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • สถานที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
   • รอบคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
  • ภาคกลาง
   • สถานที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
   • รอบคัดเลือก วันที่ 14-15 กันยายน 2562
  • ภาคเหนือ
   • สถานที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
   • รอบคัดเลือก วันที่ 21-22 กันยายน 2562
  • ตะวันออก
   • สถานที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
   • รอบคัดเลือก วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
  • ภาคใต้
   • สถานที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช
   • รอบคัดเลือก วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
 • รอบตัดสิน
  • กรุงเทพมหานคร
  • เซ็นทรัล เวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2019
  • ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 200,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่
  • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้ธนาคารออมสิน
  • ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้กับนิตยสาร Campus Star พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
  • ขึ้นปกนิตยสาร Campus Star
 • รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน) ทุนการศึกษา คนละ 100,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่
 • รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน) ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 50,000 บาท พร้อมสายสะพาย และโทรฟี่
 • รางวัล popular view (ชาย 1 คน / หญิง 1 คน) ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้ารอบ ที่ไม่ได้รับตำแหน่ง (ชาย-หญิง) จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 502 0700 ต่อ 7351, 7844, 7817
 • แฟนเพจ facebook.com/CampusStars
File attachments: 
Deadline: 
06 Aug 2019 10:00 to 20 Oct 2019 13:00

Members Online

There are currently 0 users online.