^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 "Start-up Innovative F&B Products Competition"

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 "Start-up Innovative F&B Products Competition"

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท อินฟอร์มา พีซีแอล ประเทศอังกฤษ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ Startup SMEs ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2 "Start-up Innovative F&B Products Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศในการศึกษาดูงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย 2020 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เวียดนาม 2020 ณ ประเทศเวียดนาม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมส่วนผสมอาหารมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและศักยภาพจากการเข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อนำไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนวัตกรรมประเภทส่วนผสมอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ประเภทการประกวด

 1. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ
 2. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • กลุ่ม Start-up และ Smart SMEs
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 1 รางวัล) รางวัลละ 50,000บาท พร้อม บัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักเพื่อดูงานที่งาน Food Ingredients Asia 2020  ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 1 รางวัล) รางวัลละ 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท
 • กลุ่ม นิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 20,000 บาท พร้อม สิทธิ์การแข่งขัน Food Product Development Competition ในงาน Food ingredients Asia 2020
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 10,000 บาท พร้อม สิทธิ์การแข่งขัน Food Product Development Competition ในงาน Food ingredients Vietnam 2020
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง  (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 8,000 บาท
  • รางวัลชมเชย  (ประเภทละ 2 รางวัล) รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Hot line: 0970288000
 • โทร 02-036-0500 ต่อ 278
 • อีเมลล์ Jirawut.b@ubm.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kusuma Wimonphak

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
20 Jul 2019 09:00 to 08 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.