^ Back to Top

ประกวด "Kidsai Thailand Season 5"

ประกวด "Kidsai Thailand Season 5"

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Kidsai Thailand Season 5" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ สายสะพาย และเป็นศิลปินสังกัดค่าย360 องศา Vacadamy

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
 • สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชนและครอบครัว
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนไทยสัมผัสและพัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อ การพัฒนาศักยภาพ
 • สร้างสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างคนคุณภาพ
 • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีใจเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
 • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และอยู่เป็น

กติกาการรับสมัคร

 • ผู้สมัครเยาวชนไทย อายุระหว่าง 13-18 ปี ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปิน ดารานักแสดง 
 • ผู้สมัครส่งคลิปวีดีโอโชว์การแสดงความสามารถพิเศษของตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที มาทาง www.kidssai.com
  • แนะนำตัวเอง
  • ความฝันอันสูงสุดของคุณคืออะไร
  • ความสามารถพิเศษของคุณ อาทิเช่น ร้องเพลง การแสดง เต้น ดนตรี ฯลฯ
 • ผู้สมัครต้องแสดงความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคลเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวให้ครบสมบูรณ์ พร้อมแนบรูปถ่าย (เห็นหน้าชัด)ขนาดโปสการ์ด มาทาง www.kidssai.com

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครทาง Online ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ สายสะพาย และเป็นศิลปินสังกัดค่าย360 องศา Vacadamy
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ สายสะพาย และเป็นศิลปินสังกัดค่าย360 องศา Vacadamy
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ สายสะพาย และเป็นศิลปินสังกัดค่าย360 องศา Vacadamy

ติดต่อสอบถาม

 • 02-519-5559 ต่อ 12
 • www.facebook.com/kidsaithailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลิดา ดวงทองคำ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 May 2019 09:00 to 31 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.