^ Back to Top

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญหนูน้อยที่วัย 4-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 "เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต" ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และของรางวัลอีกมากมาย พร้อมลุ้นไปทัศนศึกษากับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทเดี่ยวระดับอายุ 4 – 6 ปี
 2. ประเภทเดี่ยวระดับอายุ 6 – 9 ปี

รายละเอียดการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร และส่งผ่านช่องทางการรับสมัครที่กำหนดไว้
 2. ทางโครงการฯ จะแจ้งยืนยันการสมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมลตามที่ระบุไว้ในใบสมัครประมาณ 1 สัปดาห์ หลังได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
 3. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 – 6 ปี และ 6 – 9  ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปี และ 9 ปี บริบูรณ์ ภายในวันที 15 ส.ค. 2562
 4. นิทานที่ใช้ประกวดมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเล่าจากที่ระบุในใบสมัครได้ โดยให้แจ้งชื่อนิทานที่ใช้เล่าในวันประกวดรอบคัดเลือก
 5. เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแจ้งวัน – เวลา และสถานที่ประกวดรอบคัดเลือกล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หรือติดตามที่เว็บไซต์ www.homeradio1.com
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปีที่ผ่านมา ไม่สามารถประกวดระดับอายุเดิมได้อีก

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่ 15 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 086 353 1161
 • อีเมล : lubsamong@gmail.com
 • facebook : ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน (www.facebook.com/lubsamongcontest)
 • facebook : tkparkclub (www.facebook.com/tkparkclub)
Deadline: 
16 May 2019 09:00 to 15 Jun 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.