^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 -25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และ หยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และประกาศนียบัตร

โจทย์ในการประกวด

 • ประเด็น 1 : หยุดโฆษณาแฝงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ประเด็น 2 : กรุ๊ปเลือดเมา เท่ากับคุก

กติกาการประกวด

 • เยาวชน หรือ บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15-25 ปี ทั่วประเทศ
 • สมัครเข้าร่วมโครงการ ประเภททีม ทีมละ 3-5 คน สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 • สื่อคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 3-5 นาที  ในรูปแบบของคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ
 • ผลงานทุกชิ้นที่เข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องถ่ายทำและตัดต่อด้วยสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
  หมายเหตุ
  • การส่งผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย ผู้สมัครจะต้อง Capture Thumbnail ของคลิปวิดีโอในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมไฟล์ Project ของการตัดต่อในสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือแนบมาพร้อมกับผลงานด้วย
  • แนะนำ Application Open Camera สำหรับการถ่ายทำบนระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถใช้กล้อง Apple Camera ได้ และ Application KineMaster สำหรับการตัดต่อบน iOS และ Android
 • ผู้สมัครจะต้องส่งสคริปต์ และรูปแบบในการนำเสนอ (ที่สามารถทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจได้) พร้อมใบสมัคร (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)
 • ผู้สมัครจะต้องแนบลิงค์ผลงานของตนที่เคยทำมา ในรูปแบบของ Youtube หรือ Cloud Drive
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.PINGs.in.th หรือ www.artculture4health.com และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 20 ทีม จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)
  หมายเหตุ หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ
 • หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากวิทยากรมืออาชีพ คณะกรรมการจะจัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน
  หมายเหตุ ในวงเงินสนับสนุนต่อทีมจำนวน 10,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาทุนสนับสนุน และถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน
 • ทีมที่ได้รับทุน จะมีการติดตาม ปรึกษา พัฒนาผลงาน จากทีมพี่เลี้ยงสื่อมืออาชีพ 2–3 ครั้ง  ซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตผลงาน
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจำนวน 10 ทีม จะต้องส่งผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์ หลังจากดำเนินการผลิตผลงานแล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ตามที่อยู่นี้
  แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวน์เวอร์ ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ – 8 พฤษภาคม 2562
 • หมดเขตส่งประกวด : 8 พฤษภาคม 2562  (ปิดรับ 17.00 น.) (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเวิร์คช็อปพัฒนาผลงาน : พฤษภาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)
 • กิจกรรมเวิร์คช็อป และมอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : 18-19 พฤษภาคม 2562 (เข้าร่วมทีมละไม่เกิน 3 คน)
  หมายเหตุ หากไม่เข้ารับการฝึกอบรมจะถือเป็นโมฆะ
 • ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน : เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 • ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ : มิถุนายน 2562
 • จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : กรกฎาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือก

 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication –ความสามารถในการสื่อสารความคิด ตอบโจทย์ประเด็น และสร้างการโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน

หมายเหตุ การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินรางวัล 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท โล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท / จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 090-984-5274 หรือ 02-298-0988 ต่อ 104

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเกวรินทร์ ศิลาพัฒน์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

Deadline: 
10 Apr 2019 10:00 to 08 May 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.