^ Back to Top

ประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO"

ประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO"

AIS ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 20 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO" ชิงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผนทางการตลาด ร่วมกับทีมงาน AIS

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง – เพศชาย
 • อายุระหว่าง 20 – 25 ปี
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • อยู่ระหว่าง หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสนใจเทคโนโลยี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเปิดช่องทาง Social Media เป็นสาธารณะ

วิธีการสมัคร

 • กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
 • อัพโหลดรูปภาพ 2 รูป ทั้งภาพครึ่งตัวต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และภาพเต็มตัว
 • อัพโหลดคลิปวิดีโอแนะนำตัว
 • กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน จะถือว่าการสมัครนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์

หมายเหตุ ข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นความจริงเท่านั้น ในกรณีที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทขอตัดสิทธิ์การสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการคัดเลือก

 • 1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2019 รับสมัครผ่านทาง www.aissmartgen.com
 • 13 มีนาคม 2019 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านทาง www.aissmartgen.com และ www.CLEOthailand.com, Facebook CLEOthailand
 • 16 มีนาคม 2019 คัดเลือกต่อหน้าคณะกรรมการ
 • 23 มีนาคม 2019 เข้าร่วมกิจกรรม workshop และ คัดเลือกรอบสุดท้าย
 • 29 มีนาคม 2019 ประกาศผล AIS Smart Gen 2019 By CLEO ผ่านทาง www.aissmartgen.com

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AIS

File attachments: 
Deadline: 
08 Feb 2019 10:00 to 05 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.