^ Back to Top

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา (CentralPlaza Ramindra) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest" ธีม "Christmas" พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

เงื่อนไขและกติกา

 1. รับสมัครน้องๆ ชาย/หญิง อายุ 4-8 ปี
 2. แต่งกายใน Concept Christmas
 3. เตรียมการแสดงพร้อมอุปกรณ์เพื่อการแสดงในเวลาไม่เกิน 5 นาที (หากเกินจะมีผลต่อการพิจารณาให้คะแนน)

กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัคร 22 พ.ย. – 17 ธ.ค. 61 (หรือตามจำนวนผู้เข้าประกวดที่เหมาะสม)
 2. ลงทะเบียนบริเวณงาน ชั้น G ในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค. 61 เวลา 11.00 –12.30 น
 3. เริ่มกิจกรรมการประกวดเดินแฟชั่นโชว์ชุด Theme Christmas เวลา 13.00 –13.30 น.
 4. เริ่มกิจกรรมแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดในเวลา 13.30 –17.00 น.
 5. จับฉลากของขวัญจากต้นคริสต์มาส และส่งมอบโดยคุณลุงซานต้า 17.00 น – 18.00 น
 6. ร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกรอบ และประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ พร้อมมอบทุนการศึกษา จบงานเวลา 18.30 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบเกิด หรือเอกสารที่แสดงวันเดือนปี เกิด ของผู้สมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 4. รูปถ่ายของผู้เข้าสมัคร

นำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 หรือ www.facebook.com/CentralPlazaRamindraFanpage

เกณฑ์การให้คะแนน

 1. ความสวยงามของเครื่องแต่งกาย (20 คะแนน)
 2. ความสวยงามของการเดิน (20 คะแนน)
 3. การโพสท่า Present เครื่องแต่งกายของตนเอง (20 คะแนน)
 4. ความสามารถในการแสดง (20 คะแนน)
 5. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการแสดง (10 คะแนน)
 6. การ Entertain ผู้ชมในการแสดง (10 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

หมายเหตุ ทุกรางวัลจะต้องหักภาษีณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล และเตรียมสำเนาบัตรเพื่อใช้ในการรับเงิน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/CentralPlazaRamindraFanpage

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
04 Dec 2018 10:00 to 17 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.