^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “The Benefits of Hygienic mask

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “The Benefits of Hygienic mask

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ 2017 ผู้จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยภายใต้แบรนด์ $-K Mask และ $-C Mask ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “The Benefits of Hygienic mask” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
“The Benefits of Hygienic mask” สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสวมมหน้ากากอนามัย และผลเสียหากเราไม่สวมหน้ากากอนามัย

ประเภทการประกวด

 1. หน้ากากอนามัย $-K Mask ประเภทเศร้า ซึ้ง กินใจ
 2. หน้ากากอนามัย $-C Mask ประเภทตลก ขบขัน

หมายเหตุ ทางเรามีตัวอย่างสินค้าให้เพื่อใช้ประกอบการถ่ายทำหลังจากส่งใบสมัคร

เงื่อนไขการประกวด

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทย
 2. อายุไม่เกิน 25 ปี
 3. ภาพยนตร์สั้นต้องมีเนื้อหาที่สื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสวมมหน้ากากอนามัย และผลเสียต่อสุขภาพหากไม่สวมหน้ากากอนามัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ประกอบด้วย Title/ Intro และ End Credit)
 4. กำหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 ขนาดไฟล์ขั้นต่า 720 p และบันทึกไฟล์ที่มีนามสกุล AVI / MPEG4 / MP4 / MPG / WMV หรือ MOV)
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมี End Credit เป็น Logo และมีชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบอย่างลงตัว
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ 2017
 8. สงวนสิทธิ์การใช้เพลง และภาพที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
 9. ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียงรูปแบบใดรูปหนึ่งเท่านั้น
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • ส่งใบสมัครและรับตัวอย่างสินค้าเพื่อในประกอบการถ่ายทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 20 กันยายน 2561
 • ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
  • ส่งทางไปรษณีย์
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ 2017
   63/87 หมู่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
   ผลงานที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย
  • อีเมล: nantacha2858@gmail.com
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยดูผลการตัดสินได้ทาง www.facebook.com/happypk2017

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศประเภทเศร้าซึ้ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศตลก ขบขัน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 098-669-7941
 • อีเมล: nantacha2858@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nantacha Thipparat

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2018 10:00 to 20 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.