^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018" เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้มีเวทีแสดงผลงาน
 2. สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมนักประดิษฐ์
 3. สร้างสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าจากการพัฒนาคน และพัฒนาผลิตภัณฑ์

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2561 ยึดตามตราประทับไปรษณีย์

รางวัลการประกวด

 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 9 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
 • ระดับอาชีวศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 9 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2158-6122 ต่อ 616
 • Email : event@tvburabha.com
 • Facebook : ฟอร์ด ประเทศไทย-FORD Thailand
 • Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
 • Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Phaijittra Rueannark

Total Prize Money: 
650,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Aug 2018 10:00 to 10 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.