^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON"

ประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON"

Warrix ร่วมกับ Nikon ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "WARRIX PHOTO CONTEST : Presented by NIKON" หัวข้อ "เสื้อบอลไทยใส่ได้ทุกวัน" ชิงรางวัลกล้อง Nikon และเสื้อทีมชาติไทย รุ่นลิมิเต็ด จากวอริกซ์ สปอร์ต

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทประชาชนทั่วไป (Public)
  • ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่จำกัดเพศ และอายุ
  • ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป หรือ สมาร์ทโฟน
 2. ประเภทนักเรียนนักศึกษา (Student)
  • ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา เท่านั้น
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป ไม่จำกัดแบรนด์และรุ่น
 3. ประเภทมืออาชีพ (Professional)
  • ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่จำกัดเพศ และอายุ
  • ถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon ประกันศูนย์เท่านั้น

เงื่อนไขการส่งภาพ
ภาพถ่ายที่แสดงแนวคิดการสวมเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย โดยต้องมีภาพเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย รุ่นปี 2018 เป็นองค์ประกอบหลักของภาพ

รางวัลการประกวด

 1. ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ของแต่ละประเภทการประกวด ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
  • เสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นลิมิเต็ด จาก วาริกซ์ สปอร์ต
  • สิทธิ์ในการอบรมการถ่ายภาพจากนิคอน ในวันและเวลาที่กำหนด
  • ของที่ระลึกจากนิคอน
 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล
  • ประเภทประชาชนทั่วไป รับรางวัล Nikon D5600 / 18-140 KIT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 34,900 บาท
  • ประเภทนักเรียนนักศึกษา รับรางวัล Nikon D750 / 24-120 KIT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 89,900 บาท
  • ประเภทมืออาชีพ รับรางวัล Nikon D850 / 24-120 KIT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 144,900 บาท

ขั้นตอนการประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กันยายน 2561
 • ส่งใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์ภาพ มาที่ warrixphotocontest@gmail.com โดยกรอกใบสมัครให้ตรงประเภทการประกวด
 • แต่ละคนสามารถส่งได้หลายรูป (หลายใบสมัคร) แต่ต้องเลือกประกวดเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
โทร 095-841-4781

Deadline: 
15 Aug 2018 10:00 to 28 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.