^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติขผู้ส่งผลงาน

 1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม

รายละเอียดการประกวด

 1. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์...อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” ความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ
 2. สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ “Logistics is Everything” หรือ “โลจิสติกส์...อยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คิด” อย่างไร
 3. ความยาวของผลงานให้รวม Title intro และ End credit และจะต้องใส่ Logo พนัสแอสเซมบลีย์
 4. ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel) และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie, Viva Video หรืออื่น ๆ

กำหนดการประกวด

 1. เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้
 2. ปิดรับสมัครและส่งผลงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 3. ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการสมัคร

 1. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ goo.gl/forms/KJhrTxHXKNJz4I0K3
 2. เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากทางโครงการ ผู้ส่งผลงานต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และผลงานคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 โดยผู้ส่งผลงานสามารถฝากไฟล์ทั้งหมดโดยใช้เว็บไซต์บริการฝากไฟล์ เช่น Wetransfer, Dropbox, Google Drive หรือ Mediafiles และนำลิงค์ที่เปิด Share Permission เพื่อให้ทางโครงการฯสามารถดาวน์โหลดเอกสารและผลงานคลิปวีดีโอได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท และโล่รางวัล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. บุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 4. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 8. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : 081 913 1828 / 080 926 2274 / 061 894 9491
 • Engl panos.logtech@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chissanupong Thaptas

Total Prize Money: 
65,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Aug 2018 10:00 to 17 Aug 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod