^ Back to Top

ประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 "ทำเพจปัง ไปยุโรป"

ประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 "ทำเพจปัง ไปยุโรป"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 "ทำเพจปัง ไปยุโรป" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป

กติกาการสมัคร

  • ผู้สมัคร : นักเรียนกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสังกัดโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถรวมสมาชิกจากต่างสถาบันได้ ทีมละ 1 เพจ
  • สมัครเป็นทีมร : ทีมละ 4 คน สำหรับระดับมัธยมปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นผู้ส่งใบสมัคร สำหรับระดับมหาวิทยาลัยไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
  • การส่งเข้าประกวดร : สถาบันการศึกษาสามารถสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
  • การสมัครร : ผู้สมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร ผ่าน www.vstarproject.com

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถาม
083-540-6441 , 083-540-6442

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเสาวภาคย์ วิธวาศิริ

Total Prize Money: 
350,000 Baht
Deadline: 
04 Aug 2018 10:00 to 28 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.