^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน

ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ฅนหากิน-สัตว์หากิน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

คุณสมบัติผู้ส่งภาพถ่าย
เป็นนักเรียน หรือนิสิตนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปีและสถาบัน

ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่าย

 1. ภาพที่ส่งต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด: ฅนหากิน-สัตว์หากิน
 2. ผู้เข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดพร้อมคำอธิบายภาพ ได้คนละ 1 ภาพ เท่านั้น
 3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเอง ห้ามคัดลอก ขโมย หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 4. ส่งไฟล์ภาพเข้าประกวดในนามสกุล JPEG ที่มีคุณสมบัติกำหนดรูปภาพที่ Maximum quality ความละเอียดภาพไม่ต่ำกว่า 8.5 ล้านพิกเซล
 5. ไฟล์ภาพและรูปพิมพ์ในงานนิทรรศการทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าประกวด
 6. ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์นำภาพประกวดทุกภาพ ไปเผยแพร่ และจัดพิมพ์ภาพผลงานในงานนิทรรศการได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใด ๆ แก่เจ้าของภาพ (ทางผู้จัดงานจะให้เครดิตกับเจ้าของภาพ)
 7. หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฏกติกา หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพ จะตัดสินโดยเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • พิจารณาจากความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
  • องค์ประกอบของภาพ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • คำบรรยายภาพและเนื้อหาตรงกับหัวข้อการประกวด
 2. รางวัล Popular vote
  • คณะกรรมการฯ จะอัพโหลดภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ลงเพจ Facebook: ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลนี้คือ ภาพที่มีจำนวนไลค์มากที่สุด โดยนับจากจำนวนไลค์ ตั้งแต่วันที่อัพโหลดไปจนถึงวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 23:59 น.

กำหนดส่งผลงาน
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 13 สิงหาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ: จำนวน 1 รางวัล เงินสด มูลค่า 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: จำนวน 1 รางวัล เงินสด มูลค่า 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: จำนวน 1 รางวัล เงินสด มูลค่า 500 บาท
 • รางวัล Popular Vote: จำนวน 1 รางวัล บัตรกำนัลเงินสด พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลภาพชมเชย: จำนวน 11 รางวัล จัดแสดงในนิทรรศการ

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประกวดภาพถ่าย งาน ‘ฅนหากิน-สัตว์หากิน’ สัปดาห์สืบ นาคะเสถียร ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ดูแล: น็อต โทร. 097-016-5626 / Line: knotatonia
 • เพจ Facebook ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐสิทธิ์ สุขแสงเปล่ง

File attachments: 
Deadline: 
04 Aug 2018 10:00 to 13 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.