^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอเที่ยวไทย 1นาที 1คลิป 1แสน

ประกวดคลิปวีดีโอเที่ยวไทย 1นาที 1คลิป 1แสน

TripPointz Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเที่ยวไทย 1นาที 1คลิป 1แสน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

 • หัวข้อคลิปวิดีโอ
  ถ่ายคลิปนำเที่ยวเมืองไทยในสไตล์ของตัวเอง โดยขอให้มี Ttrippointz อยู่ในคลิป เช่น พูดหรือปรากฎคำว่า Trippointz ในคลิป, ในคลิปมีการเล่น App Trippointz หรือ Scan QR Code ของ Trippointz
 • หากต้องการลุ้นรางวัลพิเศษจากธนาคารกรุงไทย
  เงื่อนไขในการร่วมสนุกเพียงแสดงแอปพลิเคชัน KTB Netbank หรือ แอปพลิเคชัน Krungthai QR Code (เป๋าตัง / เป๋าตุง) ให้มีภาพ/เนื้อหาอยู่ภายในคลิป โดยจะแสดงหน้าแอพพลิคชั่นหรือทำธุรกรรมผ่าน Netbank ก็ได้ สำหรับผู้ที่นำเสนอได้โดนใจที่สุด จะได้รับรางวัลพิเศษจากธนาคารกรุงไทย
 • ความยาวของคลิปวิดีโอ
  เนื้อหาของคลิปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
 • รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ
  วิดีโอต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 resolution VDO ต้องมีขนาดไม่เกิน 150 MB (1280x720pxl. หรือ 1920x1080 pxl.)
 • วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
  อัพโหลดวิดีโอเข้าประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.trippointz.com/1minutecontest
  • ไปที่หน้าส่งคลิปโดยล็อกอินผ่าน Facebook Account และกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมลเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
  • อัพโหลดคลิปวิดีโอ พร้อมเขียนอธิบายแนวคิดของคลิปวิดีโอและระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวิดีโอ
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้ 1 คลิป

วิธีให้คะแนนโหวต

 • ทาง TripPointzThailand จะโพสคลิปของผู้เข้าร่วมประกวดทาง www.trippointz.com/1minutecontest
 • โดยผู้โหวตสามารถโหวตคลิปที่ชื่นชอบโดยการกด โหวต 1 โหวต มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยผู้โหวตมีสิทธิในการโหวตได้ คลิปละ 1 โหวต ต่อ 1 ชั่วโมง

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งคลิปวิดีโอประกวด

 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • คลิปวิดีโอ ที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบน www.trippointz.com/1minutecontest ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและ หลังจากการประกวดเสร็จสิ้น
 • ผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้ 1 คลิป
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ
 • หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 • TripPointzThailand มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวิดีโอ หรือไม่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 • หากปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพ ที่ไม่เหมาะสม TripPointzThailand มีอำนาจในการตัดสินให้คลิปวิดีโอนั้นเป็นโมฆะ
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด และTripPointzThailand และผู้สนับสนุนหลัก โดยทั้ง 3 ฝ่ายมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบไฟล์คลิปวิดีโอที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ และไม่ติดลิขสิทธิ์ภาพหรือเพลงใด หรือเครดิตใดๆ ให้แก่ TripPointzThailand
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและสามารถส่งคลิปประกวดทางช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61 ทางเว็บไซต์ www.trippointz.com/1minutecontest
 • เปิดรับคะแนนโหวตช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61 ทางเว็บไซต์ www.trippointz.com/1minutecontest
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 6 ส.ค. 61 ทาง Facebook www.facebook.com/TripPointzThailand/ และเว็บไซต์ www.trippointz.com/1minutecontest

เกณฑ์การตัดสิน

 1. รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 100,000 บาท) : ตัดสินคะแนนโดยคณะกรรมการจาก Trippointz โดยมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้
  1. ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่น่าสนใจ
  2. เนื้อหาเชิญชวนท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ
  3. เทคนิคการเล่าเรื่อง ตัดต่อ ลำดับภาพและเสียง
  4. มี Application Trippointz ปรากฎอยู่ในคลิป เช่น พูดคำว่า Trippointz ,ใช้ Application Trippointz ,มีหน้า Application Trippointz,มีการแสกน QR Code Application Trippointz ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นต้น
 2. รางวัล Popular Vote : ตัดสินจากผู้ได้รับผลโหวตทาง Webpage : www.trippointz.com/1minutecontest มากที่สุด โดยผู้โหวตมีสิทธิในการโหวตได้ คลิปละ 1 โหวต ต่อ 1 ชั่วโมง
 3. รางวัลพิเศษจากธนาคารกรุงไทย : ตัดสินโดยธนาคารกรุงไทย คัดเลือกจากคลิปที่มี แอปพลิเคชัน KTB Netbank หรือ แอปพลิเคชัน Krungthai QR Code (เป๋าตัง / เป๋าตุง) ให้มีภาพ/เนื้อหาอยู่ภายในคลิป โดยจะแสดงหน้าแอพพลิคชั่นหรือทำธุรกรรมผ่าน Netbank ก็ได้

หมายเหตุ การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TripPointzThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chaiyos Chanprakhon

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Jul 2018 10:00 to 31 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.