^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่"

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กติกาการประกวด

 1. สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด เพศ การศึกษา อาชีพ
 3. ส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอ  Full HD 1080p ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 พร้อมกับแนบกับโปสต์เตอร์ภาพยนตร์ ไฟล์ JPEG ไซซ์ A3 (หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “การประกาศผล”)
 4. หนังสั้นความยาว 3-5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 6. หัวข้อ "มือแม่" สามารถสื่อความหมายความสัมพันธ์ของลูกกับแม่ได้หลายรูปแบบ หลากอารมณ์ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการถ่ายทำ
 8. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 9. ต้องใส่โลโก้ Rester ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของหนังตลอดทั้งเรื่อง
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 12. ผลงานจะต้องไม่มีภาพหรือเสียงประกอบที่ติดลิขสิทธิ์ มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด
 13. ทางทีมงานจะเริ่มอัปโหลดผลงานลงทางแฟนเพจของ Rester เพื่อให้ผู้ชมกดไลก์และแชร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2561 (โดยจะทยอยอัปโหลดเรียงตามลำดับจากผลงานที่ส่งมาก่อน และผ่านตามกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที)

คณะกรรมการ

 1. ดร. ประภาส นวลเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์ค่าย GDH
 3. คุณประวิทย์ แต่งอักษร นักวิจารณ์ภาพยนตร์

เกณฑ์การพิจารณา และตัดสินผลงาน

 • บทและการเล่าเรื่อง 50 คะแนน
  • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่กำหนด
  • สามารถตีความและเล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจถึงคอนเซปต์ได้
  • การเล่าเรื่องชัดเจน
  • เนื้อหาสามารถดึงดูดและสะกดใจผู้ชมได้
  • เนื้อหาสามารถทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมได้
 • เทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ 30 คะแนน
  • มุมกล้อง แสง จัดฉากดีเยี่ยม
  • มีเทคนิคในการใช้มุมกล้อง และขนาดภาพเพื่อเล่าเรื่อง
  • เสียงมีคุณภาพ สามารถใช้เสียงประกอบได้เหมาะกับเนื้อหา
  • สื่อสารเข้าใจ และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้อหา
  • การเรียงลำดับ ตัดต่อสมบูรณ์แบบและลงตัว
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการตีความแก่นเรื่อง และเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคของมุมกล้อง ขนาดภาพ และการตัดต่อได้อย่างน่าสนใจ

การสมัครและส่งผลงาน สิ่งที่ต้องส่ง

 1. ใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. ส่งหนังสั้น โดยการอัพโหลดหนังสั้นขึ้นทาง Google Drive และแนบลิงก์ส่งมาพร้อมรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อทีม
  • ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร เบอร์ติดต่อ
  • ชื่อเรื่อง
  • แนวคิด/ไอเดีย/แก่นเรื่อง
  • เนื้อเรื่องย่อ
 3. ส่งมาที่อีเมลเท่านั้น (shortfilm.rester@gmail.com)
 4. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค. 2561 (23.59 น.) โดยยึดวันที่และเวลาส่งเป็นสำคัญ

การประกาศผล

 1. ประกาศผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 1 ส.ค. 2561 ผ่านทาง Facebook/ResterMassageChair
 2. ผลงานทั้งหมดจะถูกนำขึ้นฉาย และประกาศผลการประกวดชนะเลิศ วันที่ 10 ส.ค.2561 ณ หอศิลปกรุงเทพฯ

เงินรางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล) พร้อมโล่รางวัล
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 4. รางวัล Popular Vote เงินรางวัล  10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล) โดยจะตัดสินจากยอด Share ในแฟนเพจ Rester ตั้งแต่วันที่อัปโหลดจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการจะได้รับการเผยแพร่ในสื่อ Facebook ของบริษัท
 • ผลงานใดที่ไม่ทำตามกติกา ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเข้าประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ติดต่อสอบถาม
Facebook/ResterMassageChair

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
05 Jul 2018 10:00 to 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.