^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018 หัวข้อ "Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีเพื่อแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ     
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กับคณะกรรมการผู้จัดงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 
 3. เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนิสิต นักศึกษา ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม นำมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ และสื่อสังคมออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 4. ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 

หลักเกณฑ์การประกวด
การคัดเลือกรอบ Story Board คัดเลือกจากผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) พร้อมด้วยบทบรรยาย โดยผู้สมัครต้องส่ง หลักฐานการประกวดดังนี้

 1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) มาที่
  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561
 2. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story Board) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องคิดขึ้นมาใหม่  และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากการตอบโจทย์ ความ WOW ของไอเดีย การใช้ภาษาที่เหมาะสม เป็นไอเดียที่ผู้ชมสามารถนำไปทำตาม และแชร์ต่อได้
 3. ผลงานโฆษณาต้นร่าง (Story board) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ให้ทำบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่โครงการฯกำหนดให้ โดยใน 1 กระดาษ A4 ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ โดยต้องไม่เกิน 20 ภาพ และวาดภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน (บทบรรยายใต้ภาพต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด) 

วัน / เวลา ในจัดโครงการ True Young Producer Award 2018

 • ถ่ายภาพเปิดตัวโครงการฯ : 2 กรกฎาคม 2561
 • วันที่รับสมัครและส่งผลงาน : 2 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1 : 4 - 9 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก 10 ตุลาคม 2561
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2 : 16 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 17 ตุลาคม 2561 ทาง www.trueplookpanya.com , www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa
 • กิจกรรม Workshop : 29 ตุลาคม 2561
 • ระยะเวลาผลิตโฆษณา : 30 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
 • หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 30 พฤศจิกายน 2561
 • On Air Spot ผลงาน 10 ทีม : 12 - 31 ธันวาคม 2561
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย : 20 ธันวาคม 2561
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : 20 ธันวาคม 2561

รางวัล และ ทุนการศึกษา

 1. รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม  
  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  • ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร  
  • รางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลกที่ ประเทศญี่ปุ่น (สำหรับนักศึกษา 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน) มูลค่า 235,000 บาท รวมรางวัลที่ผู้ชนะเลิศได้รับทั้งสิ้น 285,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
  • ถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  • ทุนการศึกษา 30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award 
  • ทุนการศึกษา 20,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัล Popular Vote
  • โล่เกียรติยศ True Young Producer Award
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร
 5. รางวัลชมเชย 7 รางวัล
  • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
 6. รางวัลภาพยนตร์โฆษณาที่มียอดเข้าชม , ยอดแชร์ และยอดคอมเมนท์สูงที่สุด (ทางwww.youtube.com/truemoveh)
  • ทุนการศึกษา 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-8586279 , 089-1396064
 • www.facebook.com/trueyoungproduceraward.ypa

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณมานพ จิตรมั่น / True Visions Group Company Limited

File attachments: 
Deadline: 
05 Jul 2018 10:00 to 28 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.