^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21”

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 21” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

ระดับการประกวด

  1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 )  ให้ใช้สีเทียน สีไม้หรือสีชอล์ค
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3 )  ให้ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

กำหนดระยะเวลา

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2561
  • ประกวดวาดภาพ ในนวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ขั้นตอนการสมัคร

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : pacificparksriracha
  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 0 3877 1111-20 ต่อ 8069
  • Facebook : pacificparksriracha

ข่าวปรพชาสัมพันธ์ : PR Pacificpark

File attachments: 
Deadline: 
03 Jul 2018 10:00 to 04 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.