^ Back to Top

ประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step)

ประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step)

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ Super S Award Season 4 (Sing Speech Step) ชิงเงินรางวัล พร้อม โล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. น้อง ๆ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
 2. ช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี
 3. ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 รายการเท่านั้น

รูปแบบการประกวด (เลือกเพียง 1 หัวข้อ)

 1. ประกวดร้องเพลง ขับร้องเพลง จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว)
 2. ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การเต้นประกอบเพลงสากล จำนวน 1 เพลง (ใช้ได้ทั้งเพลงช้า หรือ เร็ว และสามารถมิกซ์เพลงได้)
 3. ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาจีน
 4. ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาอังกฤษ

ประกวดร้องเพลง

 • คุณสมบัติ
  • น้อง ๆ ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 อายุระหว่าง 6-12 ปี
  • ผู้สมัคร 1 คน / ทีม และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • กติกาการประกวดรอบคัดเลือก
  • ส่งใบสมัครการประกวด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • ผู้ประกวดต้องส่งคลิปวิดีโอบันทึกการร้องเพลงสด (ไม่มีดนตรีประกอบ) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดี หรือแฟลชไดรฟ์ ส่งมาที่
   คุณพรพจน์ อักษร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   45/23 หมู่2 ซ.แจ้งวัฒนะ28 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • ส่งคลิปวิดีโอบันทึกการร้องเพลงสดของตัวเอง ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางอีเมล์ผู้สมัคร
 • กติกาการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
  • เมื่อผ่านเข้ารอบแล้ว ผู้เข้าประกวดส่งเพลงซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดีหรือแฟลชไดรฟ์ และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ลำดับการแข่งขันทุกประเภท จะมีการจับฉลากผ่านการไลฟ์สด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 2 นาที (หากเกิน 2 นาที ทางทีมงานขออนุญาตลดเสียงดนตรีลง)
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.30 น. หากไม่มาในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • คุณภาพน้ำเสียง เทคนิคการใช้เสียง
  • ความแม่นยำของทำนอง (เสียงสูง ต่ำ เสียงแหลม การเอื้อนครบโน๊ต)
  • ความถูกต้องของจังหวะ (การเข้าร้อง จังหวะการร้อง จังหวะของลีลาในเพลง)
  • อักขระการออกเสียง
  • สื่อสารความหมายด้วยลีลา ท่าทาง การแสดงออกที่น่าประทับใจ โดดเด่น และสไตล์ที่ชัดเจน
  • ความเหมาะสมกับการแต่งกายกับแนวเพลง การใช้ไมค์ การใช้เวทีในการแสดง

ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล

 • คุณสมบัติ
  • น้อง ๆ ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 อายุระหว่าง 6-12 ปี
  • สามารถสมัครได้ในรูปแบบทีมเท่านั้น (จำกัดไม่เกิน 2-8 คน / ทีม) และสามารถประกวดได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครและระบุเพลงที่จะใช้ในการประกวดภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับสมัคร (ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขชื่อเพลงหลังการสมัคร)
  • ผู้ประกวดต้องนำซาวด์ดนตรี (Backing Track) จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบของแผ่นซีดีหรือแฟลชไดรฟ์ และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ส่งแผ่นเพลงที่
   คุณพรพจน์ อักษร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   45/23 หมู่2 ซ.แจ้งวัฒนะ28 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • ลำดับการแข่งขันทุกประเภท จะมีการจับฉลากผ่านการไลฟ์สด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3 นาที (หากเกิน 3 นาที ทางทีมงานขออนุญาตลดเสียงดนตรีลง)
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพ สวยงามและเหมาะสม
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • ทักษะการเต้น ความสมบูรณ์ของท่าเต้น
  • ความพร้อมเพรียงและทีมเวิร์ค
  • การสื่ออารมณ์ การสร้างบรรยากาศ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
  • ความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบการนำเสนอ
  • ความเหมาะสมของการแต่งกายตามแนวเพลง และการใช้เวทีในการแสดง

ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาจีน

 • คุณสมบัติ
  • น้อง ๆ ระดับประถมศึกษาปีที่1-6 อายุระหว่าง 6-12 ปี
  • ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัคร 1 คน/ทีม สามารถประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถในการพูดภาษาจีน
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครการประกวดภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับสมัคร
  • ส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร และบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ส่งเอกสารที่
   คุณพรพจน์ อักษร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   45/23 หมู่2 ซ.แจ้งวัฒนะ28 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • ลำดับการแข่งขันทุกประเภท จะมีการจับฉลากผ่านการไลฟ์สด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร
  • นิทานที่ใช้ในการประกวด เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 4-6 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน)
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดนักเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
  • รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ
  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการ
  • ใช้ภาษาถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้าง คำสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น
  • ความสามารถด้านการออกเสียง
  • การใช้น้ำเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
  • เล่าตามเวลาที่กำหนด

ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาอังกฤษ

 • คุณสมบัติ
  • น้องๆระดับประถมศึกษาปีที่1-6 อายุระหว่าง 6-12 ปี
  • ผู้เข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
  • ผู้สมัคร 1 คน/ทีม สามารถประกวดได้เพียง 1 รายการเท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
 • กติกาการประกวด
  • ส่งใบสมัครการประกวดภายในวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่รับสมัคร
  • ส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร และบทนิทานให้กรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
   ส่งเอกสารที่คุณพรพจน์ อักษร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   45/23 หมู่2 ซ.แจ้งวัฒนะ28 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  • ลำดับการแข่งขันทุกประเภท จะมีการจับฉลากผ่านการไลฟ์สด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร
  • นิทานที่ใช้ในการประกวด เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย หรือของต่างประเทศ หรือนิทานอีสป
  • เวลาที่ใช้ในการแสดง 4-6 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัวเอง ใช้เวลาน้อยหรือเกินกว่าเวลาที่กำหนด ตัดนาทีละ 1 คะแนน)
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายชุดนักเรียน โดยไม่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่าเรื่อง
  • วิธีการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัย
  • รูปแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ
  • การตอบคำถามจากคณะกรรมการ
  • ใช้ภาษาถูกต้อง คำศัพท์ โครงสร้าง คำสันธานและความเหมาะสมกับระดับชั้น
  • ความสามารถด้านการออกเสียง
  • การใช้น้ำเสียง และอารมณ์สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
  • เล่าตามเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • กรอกรายละเอียดการสมัครออนไลน์ตาม QR Code
 • หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ phornphotaks@pim.ac.th

รางวัลการประกวด

 1. ประกวดร้องเพลง
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 2. ประกวดเต้นประกอบเพลงสากล
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 3. ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาจีน
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
 4. ประกวดเล่านิทาน Story Telling ภาษาอังกฤษ
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท + โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ + ของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • 02 855 1804 / 02 855 1806
 • facebook.com/Satit.PIM
 • Official Line ID: @satitpim

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรพจน์ อักษร / โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Deadline: 
22 Jun 2018 10:00 to 06 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.