^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE" ภายใต้ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีจิตใจสุภาพ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
4. เพื่อให้เด็กนักเรียนค้นหาความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองผ่านงานศิลป์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. อายุ 4 - 6 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557
 2. อายุ 7 - 10 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 28 สิงหาคม 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • แข่งขัน 4 ภูมิภาค วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
 • สนามแข่งขันการจัดประกวดตามภูมิภาค
  • ภาคเหนือ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ. เมือง จ. นครราชสีมา
  • ภาคกลาง ณ โรงเรียนธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
  • ภาคใต้ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
 • สนามแข่งขัน จ. เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ขัวศิลปะ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
 • วันตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
 • ประกาศผลการประกวด วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
 • งานพิธีมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • คุณศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร
 • โทรศัพท์ 0-2318-3371
 • มือถือ 08-1572-2205
 • แฟกซ์ 0-2718 -5086
 • E-MAIL:thaiwfwpa@gmail.com
 • ID LINE : aoy_parita
 • Facebook page : wfwpthai (สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก – ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
18 Jun 2018 10:00 to 28 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.