^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future"

ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future"

Nagas LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่้า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 • การแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
  • ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6 
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 - 3
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6
 • ในภาพวาดจะต้องมีภาพหลอดไฟ LED และโลโก้ณากัส ขนาด (2x12cm )เป็นองค์ประกอบลงในภาพด้วย
 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้สีตามถนัด (ไม่จำกัดเทคนิค) ลงในกระดาษวาดภาพขนาด (A3)แนวนอน เว้นขอบ 2 cm ทุกด้าน และห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่  โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  และเป็นภาพวาดที่ไม่มีรอยพับ รอยฉีกขาด รอยเทปกาว รอยลวดเย็บกระดาษ หรือรอยใดๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกภาพถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ณากัสซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด และจะไม่ส่งผลงานคืนให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่ากรณีใดๆ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ใบสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำดัดแปลงผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดใด

วิธีการส่งผลงาน

 • นักเรียนสามารถส่งผลงานภาพวาดพร้อมใบสมัคร มาทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง
  บริษัท ณากัสซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
  103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
  จ.สมุทรปราการ 10540 
  วงเล็บมุมซอง โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 3**
 • วันสิ้นสุดการส่งผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ขยายเวลารับผลงานถึง 23 กรกฎาคม 2561 (ผลงานต้องถึงบริษัท)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร
  • ระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6
   • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
   • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
  • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
   • ชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 5 รางวัล
 • รางวัลพิเศษสำหรับนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
  นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้ของรางวัลจากบริษัทมูลค่า 1,000 บาทดังนี้
  • ชนะเลิศอันดับที่     1                 
  • รองชนะเลิศอันดับที่      1
  • รองชนะเลิศอันดับที่      2
 • รางวัลพิเศษเพิ่มเติม
  • รางวัลความหมายโดนใจ 1 รางวัล 2,000 บาท (ทุกระดับชั้น)
  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 1 รางวัล 2,000 บาท (ทุกระดับชั้น)
  • รางวัลขวัญใจทีมงาน 1 รางวัล 2,000 บาท (ทุกระดับชั้น)

ติดต่อสอบถาม       

 • โทร 02-751-0688 ต่อ 114
 • อีเมลล์ wassana.k@nagassynergy.com
 • Facebook :Nagas LED

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
04 Jun 2018 10:00 to 23 Jul 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod