^ Back to Top

ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018"

ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018"

บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018" ภายใต้แนวคิด "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างประสบการณ์ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน

ขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. รับสมัครโรงเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ และโรงเรียนในระบบอีโคสคูล ส่งตัวแทนโรงเรียนละ 1 ทีม แต่ละทีมประกอบไปด้วยคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียนในทีมไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
 2. ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น
 3. คุณครูที่ปรึกษาต้องทำการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.blackmoresbforearth.com
 4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ-สกุล คุณครูที่ปรึกษา, ชื่อโรงเรียน, อีเมล์, เบอร์ติดต่อ และ ชื่อ-สกุล นักเรียนในทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด
 5. หากโรงเรียนของท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบในหน้าเว็บไซต์โครงการ
 6. ทางทีมงานจะจัดส่งอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด และเริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ
 7. ทางโรงเรียนสามารถเข้ามาดู คลิปวิดีโอ สาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ที่ www.blackmoresbforearth.com
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการปลูกผัก ผู้เข้าแข่งขันต้องนำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่งเข้าประกวดโดยการถ่ายภาพผักทั้ง 5 ชนิด ชนิดละ 1 ต้น ที่สมบูรณ์ที่สุด และถ่ายวิดีโอพรีเซนต์ผักไฮโดรโปนิกส์ของตัวเอง พร้อมสาธิตการทำอาหารจากผักไฮโดรโปนิกส์ นำมาอัพโหลดในเว็บไซต์โครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 9. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกผักได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รูปฟอร์มต้นที่สวยงาม สมบูรณ์ที่สุด แต่ยังต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์แบลคมอร์สที่ขวดไว้คงเดิม
 10. หลังจากปิดรับการส่งผลงาน คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกทีมที่ชนะจากเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด
 11. เปิดให้คนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตเพื่อหาผู้ชนะรางวัล Popular Vote โดยผู้ร่วมโหวตทุกท่านจะได้รับส่วนลด 30 บาทสำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส ที่ (Blackmores eShop)
 12. ประกาศผลการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.blackmoresbforearth.com

ชุดอุปกรณ์ปลูกผักที่แจก
อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. ขวดแก้วเปล่าแบลคมอร์ส จำนวน 50 ใบ
 2. เมล็ดและกิ่งชำ ผัก 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง, ผักกวางตุ้งฮ่องเต้, ผักคะน้าฮ่องกง, ต้นแมงลัก และ วอเตอร์เครส ชนิดใบใหญ่ (กิ่งชำ)
 3. ฟองน้ำสำหรับเพาะปลูก 96 ช่อง จำนวน 2 ชิ้น
 4. สารละลายธาตุอาหาร AB 1,000 cc

เกณฑ์การส่งชิ้นงานประกวด

 1. ภาชนะที่เข้าประกวดต้องเป็นขวดแก้วแบลคมอร์สและใช้อุปกรณ์ที่ทางทีมงานจัดส่งให้เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกผักได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รูปฟอร์มต้นที่สวยงาม สมบูรณ์ที่สุด แต่ยังต้องมีฉลากผลิตภัณฑ์แบลคมอร์สที่ขวดไว้คงเดิม
 3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง, ผักกวางตุ้งฮ่องเต้, ผักคะน้าฮ่องกง, ต้นแมงลัก และ วอเตอร์เครส ชนิดใบใหญ่
 4. ภาพถ่ายผักทั้ง 5 ชนิดจะต้องชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 4 นาที และจะต้องนำผักไฮโดรโปนิกส์ที่ได้จากการปลูกมาประกอบอาหารเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 3 กรกฎาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 8,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • Popular Vote ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

หมายเหตุ : ทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 09-1738-7739

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจุฑารัตน์ ถือซื่อ

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
22 May 2018 10:00 to 30 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.