^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ฤดู

ประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ฤดู

จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ฤดู ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป
 • ส่งในนามบุคคล หรือทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

ประเภทการประกวด

 1. ฤดูหนาว
 2. ฤดูร้อน
 3. ฤดูฝน

รับสมัครและส่งผลงาน

 1. ฤดูหนาว 1 - 30 มีนาคม 2561
 2. ฤดูร้อน 1 - 30 เมษายน 2561
 3. ฤดูฝน 2 - 31 กรกฎาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังใหม่)
  ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
 • โทรศัพท์0-4482-2502
 • Email: prchaiyaphum@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanawut Khunma

Deadline: 
01 Mar 2018 10:00 to 31 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.