^ Back to Top

ประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย”

ประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย”

ArtLab Studio ร่วมกับ Duygu Sanat Atölyesi ขอเชิญเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา คอร์สเรียน พร้อมเซ็ตอุปกรณ์ศิลปะ และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งในประเทศไทยและตุรกี

เกณฑ์การสมัคร

 1. เด็กและเยาวชนผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี
 2. วาดภาพภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย” ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของตนเอง (เช่น การแรเงา และลงสีทุกประเภท เป็นต้น) และสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. ขนาดกระดาษ 35 x 50 เซนติเมตร โดยจะต้องไม่มีการม้วน พับ และใส่กรอบใดๆ ขณะนำส่งผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบมาที่ด้านหลังของผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ goo.gl/DX2kb7
 4. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 5. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่
  ARTLAB (Art and Design Studio)
  56/64 หมู่บ้าน ศรีประจักษ์วิลล่า
  ถนน รามคำแหง156 แขวงสะพานสูง
  เขตสะพานสูง กทม 10240
  สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561 (ยึดเอาตาประทับ ไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ โดยผู้ร่วมประกวดไม่สามารถรับคืนได้และผู้ดำเนินโครงการ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ จัดแสดง หรือนำไปใช้เพื่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติใดๆจากผู้ส่งเข้าประกวด
 7. สามารถติดตามผลการประกวดทาง Facebook เพจ (facebook.com/artlab.bangkok) ของ Artlab ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ทางโครงการจะติดต่อโดยตรงไปยังผู้ได้รับรางวัล และผู้เข้ารอบแสดงนิทรรศการทางอีเมล์ และโทรศัพท์
 8. สำหรับรางวัล Popular Social Media Vote ผู้ส่งผลงานสามารถร่วมสนุกโดยการแชร์ภาพผลงานของตนเองที่ถูกอัพโหลดผ่านทาง Facebook เพจ (facebook.com/artlab.bangkok) โดยตัดสินผู้ได้รับรางวัลจากยอด Like สูงที่สุด โดยสามารถร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และประกาศผลรางวัลในวัน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทาง Facebook page ของ Artlab

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อม Artist grade art materials set และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อม Artist grade art materials set และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อม Artist grade art materials set และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อม Art materials set และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ
 • รางวัล Popular Social Media Vote เงินรางวัล 500 บาท พร้อม Art materials set และทุนการศึกษาคอร์สอบรมศิลปะ
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในประเทศไทย และประเทศตุรกี

ติดต่อสอบถาม

 • ARTLAB (Art and Design Studio)
  56/64 หมู่บ้าน ศรีประจักษ์วิลล่า
  ถนน รามคำแหง156 แขวงสะพานสูง
  เขตสะพานสูง กทม 10240
 • โทร. 082 - 060 – 1953
 • facebook.com/artlab.bangkok

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Sue Yama

Total Prize Money: 
40,000 Baht
Deadline: 
07 Mar 2018 10:00 to 31 Mar 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod